STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83741 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 49/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
22/01/2021

83742 Mũi cạo vôi răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÊ GIỚI NHA 20221130-SCO-PL Còn hiệu lực
05/12/2022

83743 Mũi cạo vôi răng siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

83744 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 475/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83745 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 802/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/11/2020

83746 Mũi cắt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 255/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/03/2023

83747 Mũi cắt nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

83748 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 871/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
10/12/2019

83749 Mũi cắt nướu răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202301/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
17/08/2023

83750 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 188-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83751 Mũi cắt răng giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 289-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

83752 Mũi cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230015D3 Còn hiệu lực
07/11/2023

83753 Mũi cắt xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

83754 Mũi doa xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 487/170000047/PCBPL Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
26/12/2019

83755 Mũi doa xương tịnh tiến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 553/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83756 Mũi doa định vị đầu chỏm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 118/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
19/08/2022

83757 Mũi doa định vị đầu chỏm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 381/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
22/05/2023

83758 Mũi dùi Ochsner (Ochsner Gall Bladder Trocars 16 ) TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 47/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUÂT AN PHA Còn hiệu lực
03/10/2019

83759 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-420-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

83760 Mũi khoan TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
06/12/2019