STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83741 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181328 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT Còn hiệu lực
23/11/2020

83742 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

83743 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT TIẾN 21022023/PL-VT/06 Còn hiệu lực
27/02/2023

83744 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 07-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
10/04/2023

83745 Máy từ trường điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VẠN XUÂN 10-2023/VX-KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

83746 Máy từ trường điều trị (loại toàn thân) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Magnetotoanthan24 Còn hiệu lực
28/06/2022

83747 Máy từ trường điều trị (loại để bàn) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Magnetodeban24 Còn hiệu lực
28/06/2022

83748 Máy từ trường điều trị (loại để bàn/ toàn thân) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

83749 Máy từ trường điều trị kết hợp laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1963/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
21/12/2020

83750 Máy tưới dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 281123/TBA Còn hiệu lực
28/11/2023

83751 Máy tưới dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT HƯNG YÊN 060324/NVA Còn hiệu lực
06/03/2024

83752 Máy tưới hút ổ bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-028-2022 Còn hiệu lực
13/09/2022

83753 Máy tưới hút đa chức năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-046-2022 Còn hiệu lực
04/10/2022

83754 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX004a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
12/11/2019

83755 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES VX005/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
12/11/2019

83756 Máy ủ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-53/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
15/11/2019

83757 Máy ủ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2541-5 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

83758 Máy ủ ấm dây truyền máu – truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 029-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

83759 Máy ủ card định nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-091/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
03/09/2019

83760 Máy ủ card định nhóm máu ID-INCUBATOR L TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-021/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019