STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83761 Thanh và hóa chất định danh kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 08 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
23/06/2019

83762 Thanh và hóa chất định danh kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 111018.PL - BMXVN/180000651-PCBBA-HN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

83763 Thanh và hóa chất định danh kháng sinh đồ. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 18.pl-bmxvn/ 17 00000 87 / pcbpl-byt Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam. Còn hiệu lực
01/10/2019

83764 Thanh và hóa chất định danh kháng sinh đồ. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 24-PL-TTB/BMXVN2019/ 170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
25/10/2019

83765 Thanh và hóa chất định danh, kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.4-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
24/06/2019

83766 Thanh và hóa chất định danh, kháng sinh đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 07.5-PL-TTB/ BMXVN/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
24/06/2019

83767 Thanh đặt nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3158-1 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
19/11/2021

83768 Thanh đặt nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4088-4 PL-TTDV Công ty Cổ phần Dịch vụ Sức khoẻ Toàn Cầu Còn hiệu lực
06/01/2022

83769 Thanh đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

83770 Thanh đè lưỡi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

83771 Thanh đè lưỡi (hiệu Dynarex TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

83772 Thanh đi bộ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 02-18/170000140/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Nipon Corporation tại Tp. Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/06/2019

83773 Thanh định danh nhanh vi khuẩn liên cầu nhóm A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190941 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
04/11/2019

83774 Thanh định danh nhanh vi khuẩn liên cầu nhóm A TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200381 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/06/2020

83775 Thanh định danh vi khuẩn lao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190756 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
17/10/2019

83776 Thanh định vị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 02-2023/170000044/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

83777 Thanh định vị cho thiết bị cố định bệnh nhân Elexta TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES GV003b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM XNK GIA VIỆT Còn hiệu lực
19/12/2019

83778 Thanh đục nắp cassette TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-130/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2020

83779 THẢO DƯỢC HÍT MŨI HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ NHẤT NAM 01/2022/PL-NHATNAM Còn hiệu lực
12/03/2022

83780 THẢO DƯỢC SÚC MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 585/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC NANOCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2021