STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83781 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83782 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83783 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83784 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83785 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83786 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83787 Máy trợ thính và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 28/08/2023 Đã thu hồi
30/08/2023

83788 Máy trợ thính và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190302.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KAVIDO VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

83789 Máy trợ thính Vesuvio TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CUỘC SỐNG VIỆT NAM 01/KQPL/2022 Còn hiệu lực
31/03/2022

83790 Máy trợ thính Widex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 11/-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
28/06/2019

83791 Máy trợ thính WIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 75-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
06/08/2019

83792 Máy trợ thính WIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 126-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE Còn hiệu lực
20/06/2020

83793 Máy trợ thính WIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 136-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
20/06/2020

83794 Máy trợ thính WIDEX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 173-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE Còn hiệu lực
06/11/2020

83795 Máy trợ thính Widex TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 176-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THÍNH HỌC AN KHANG Còn hiệu lực
01/12/2020

83796 Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3753 PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
03/06/2021

83797 Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3753S PL-TTDV Công ty TNHH Máy trợ thính và Thiết bị thính học Cát Tường Còn hiệu lực
07/06/2021

83798 Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0103/PL.CT Còn hiệu lực
01/03/2022

83799 Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0209/PL.CT Còn hiệu lực
21/09/2022

83800 Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG 0105/2023/PL.CT Còn hiệu lực
19/05/2023