STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83801 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 808/PL-DT Còn hiệu lực
12/09/2023

83802 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 908/PL-DT Còn hiệu lực
12/09/2023

83803 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1409/PL-DT Còn hiệu lực
25/09/2023

83804 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 1209/PL-DT Còn hiệu lực
25/09/2023

83805 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM 2709/PL-DT Còn hiệu lực
27/09/2023

83806 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1429/BiOptica/PLTTB_PM Đã thu hồi
07/10/2023

83807 Máy xử lý mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1429/BiOptica/PLTTB_PM Còn hiệu lực
19/12/2023

83808 Máy xử lý mô chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018612 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
24/10/2019

83809 Máy xử lý mô kèm hút chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018718 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐỨC MINH Còn hiệu lực
15/10/2019

83810 Máy xử lý mô kèm hút chân không (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181641 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT PHÚ NGUYÊN Đã thu hồi
02/04/2021

83811 Máy xử lý mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 01/2023/PL-HTI Còn hiệu lực
02/11/2023

83812 Máy xử lý mô chân không TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

83813 Máy xử lý mô chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHANH HUNG ITC 043/SLEEMAINZ/PLTTB_KHITC Còn hiệu lực
11/03/2024

83814 Máy xử lý mô chân không tự động (kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181332 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
16/11/2020

83815 Máy xử lý mô LOGOS EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 8922 Đã thu hồi
14/09/2022

83816 Máy xử lý mô LOGOS EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 1409/PL-VH Còn hiệu lực
14/09/2022

83817 Máy xử lý mô LOGOS One EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 267/PL-VH Đã thu hồi
27/07/2022

83818 Máy xử lý mô LOGOS One EVO TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG 1509/PL-VH Còn hiệu lực
15/09/2022

83819 Máy xử lý mô MAGNUS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2263/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ VINH HƯNG Còn hiệu lực
28/12/2021

83820 Máy xử lý mô Pathos DELTA TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1609 PL Cty TNHH y tế Vinh Hưng Còn hiệu lực
05/01/2020