STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83801 Triglycerides MR 8x30 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83802 Triglycerides Standard 200 mg/dL 1x3 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

83803 Trình kết nối CPC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT, CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

83804 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0474PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN Còn hiệu lực
02/04/2021

83805 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0644PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
11/01/2022

83806 Trợ cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0643PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
11/01/2022

83807 Trợ cụ Captiv Freeliner TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANN 0122PL Còn hiệu lực
28/01/2022

83808 Trợ cụ dùng cho phẫu thuật cố định cột sống lưng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/11/2020

83809 Trợ cụ dùng trong phẫu thuật sử dụng miếng ghép đĩa đệm liền vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2020

83810 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
28/06/2019

83811 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Đã thu hồi
11/07/2019

83812 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
10/09/2019

83813 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0818/ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỈNH CAO Còn hiệu lực
16/10/2019

83814 Trợ cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 1222L/TTC-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

83815 Trợ cụ phẫu thuật nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 139/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022

83816 Trợ cụ thay khớp háng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0549PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TTBYT VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
15/11/2021

83817 Trợ cụ vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 461/MED0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/09/2019

83818 Trợ cụ đo van TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

83819 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/359 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2021

83820 Trô-ca xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/514 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021