STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83841 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 042-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
10/07/2020

83842 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 181 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/11/2021

83843 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 605.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

83844 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 186 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
07/12/2021

83845 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 12073/2022/MPMED Còn hiệu lực
15/07/2022

83846 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230817/MP-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

83847 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2466A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2023

83848 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082804/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

83849 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN 04.10.2023 Còn hiệu lực
04/10/2023

83850 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA : 28.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2023

83851 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN 21-VT/2024/PLTTBYT Còn hiệu lực
17/04/2024

83852 Máy xông khí dung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 422017MP/170000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Đã thu hồi
29/06/2019

83853 Máy xông khí dung siêu âm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2708/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

83854 Máy xông khí dung sử dụng công nghệ màng rung và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 085-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Y tế Định Giang Còn hiệu lực
28/10/2019

83855 Máy xông khí dung và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1352/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
04/09/2020

83856 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1696/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI Còn hiệu lực
21/11/2020

83857 Máy Xông Khí Dung Và Phụ Kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 10/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TÂN TIẾN Còn hiệu lực
22/02/2021

83858 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 26.05/PCBPL_NEB PRO Còn hiệu lực
26/05/2022

83859 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 30.09/PCBPL_NEB-E-B Còn hiệu lực
03/10/2022

83860 Máy xông khí dung và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.823/PCBPL_N100 Còn hiệu lực
23/08/2023