STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83861 Test nhanh Syphilis Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

83862 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022022/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/04/2022

83863 Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02_12022/AME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/10/2022

83864 Test nhanh viêm gan C SDn BioNTN HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 28/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

83865 Test nhanh virus SARS-COV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1125/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA Còn hiệu lực
18/10/2021

83866 Test nhanh xác định kháng nguyên SARS-COV2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT NHẬT TUẤN VINH VB01 Còn hiệu lực
07/03/2022

83867 Test nhanh xét nghiệm HIV, HbsAg, HCV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 822/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
09/12/2019

83868 Test nhanh xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 5/PM/2017 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Đã thu hồi
30/10/2019

83869 Test nhanh xét nghiệm virut SARS-CoV-2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 459/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
19/06/2020

83870 Test nhanh định tính kháng nguyên Dengue NS1 virus sốt xuất huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 130223-1/VB-LVT Còn hiệu lực
21/02/2023

83871 Test nhanh-Máy đọc Citest LF Reader TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ SONG BẢO SB04/2018 CÔNG TY TNNH Y TẾ SONG BẢO Còn hiệu lực
04/07/2019

83872 Test pepsin trong trào ngược dạ dày TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018739 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
26/10/2019

83873 Test phân tích C13 hơi thở TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191173.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Đã thu hồi
29/10/2019

83874 Test phát hiện cúm A & B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

83875 Test phát hiện giang mai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

83876 Test phát hiện vi khuẩn Helicobacter TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

83877 Test polybrene phát hiện kháng thể hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES B-M010a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BIO-MED Còn hiệu lực
27/12/2019

83878 Test Rubella TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 01/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
17/06/2019

83879 Test thử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 78/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
23/07/2020

83880 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Đã thu hồi
06/04/2021