STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83881 Máy vùi đúc mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG 02/2024/PLA-GH Còn hiệu lực
29/05/2024

83882 Máy vùi/đúc mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 03/2024/PL-HTI Còn hiệu lực
15/05/2024

83883 Máy X - quang chụp nhũ ảnh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018701 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
17/10/2019

83884 Máy X - Quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2351/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

83885 Máy X - Quang di động (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181000 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGỌC DIỆP Còn hiệu lực
04/04/2020

83886 Máy X - quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0220 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

83887 Máy X - quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0220 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/03/2020

83888 MÁY X QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1402/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

83889 MÁY X QUANG TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 001/1402/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
21/02/2020

83890 Máy X quang chụp vú kỹ thuật số (kèm phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 926/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ Còn hiệu lực
12/12/2019

83891 Máy X quang nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 809/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

83892 Máy X quang chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 170323/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

83893 Máy X quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 48/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022

83894 Máy X quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 121/2022-Allengers/PĐ-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

83895 Máy X quang di động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1447/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO MINH DŨNG Còn hiệu lực
07/08/2021

83896 Máy X quang di động kỹ thuật số (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3809 PL-TTDV Công ty TNHH Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/04/2021

83897 Máy X quang di động kỹ thuật số kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2973 PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ Thành An Còn hiệu lực
15/12/2019

83898 Máy X quang dùng cho nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 314/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

83899 Máy X quang dùng cho nha khoa và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 314/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CHAMPION DENTAL Còn hiệu lực
25/05/2020

83900 Máy X quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 48/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022