STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83881 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
07/04/2021

83882 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Đã thu hồi
07/09/2022

83883 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Còn hiệu lực
27/09/2022

83884 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM TMVM/Anios/KQPL-02 Còn hiệu lực
19/10/2022

83885 Test thử chẩn đoán bệnh Asp LFD TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3131 PL Công Ty Cổ Phần Y Dược Tây Dương Còn hiệu lực
19/12/2019

83886 Test thử chẩn đoán dung cho máy xét nghiệm Afinion 2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020

83887 Test thử dùng cho máy thử đường huyết Easy Touch GCU - ET 322 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 04/2022-KQPL Còn hiệu lực
09/05/2022

83888 Test thử khô mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1725.PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT THANH HẢI Còn hiệu lực
28/10/2019

83889 Test thử ma túy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 977/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

83890 Test thử ma túy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83891 Test thử ma túy tổng hợp 5 chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 2106-PLA-TMTLK Đã thu hồi
29/06/2022

83892 Test thử mù màu Ishihara TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04190817 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/08/2019

83893 Test thử nhanh AMP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83894 Test thử nhanh CMV IgM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83895 Test thử nhanh cúm A và B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020007/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
05/01/2022

83896 Test thử nhanh cúm A+B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83897 Test thử nhanh HAV TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83898 Test thử nhanh HBsAg TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83899 Test thử nhanh hCG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

83900 Test thử nhanh HCV TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021