STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83901 Muối rửa xoang STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

83902 MUỐI SINH LÝ TỰ PHA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 834/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHERISHLIFE Còn hiệu lực
04/11/2021

83903 Muối súc miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3983-18 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH PHÁT THẾ KỶ MỚI Còn hiệu lực
29/11/2021

83904 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

83905 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

83906 Muối súc miệng Danapha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

83907 Muối súc miệng họng BLUE WHALE TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 309/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Còn hiệu lực
02/06/2020

83908 Muối súc miệng Sea Salt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

83909 Muối súc miệng STAR DS TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

83910 Muối y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 102021APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
19/08/2021

83911 MUỐI Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẢO DƯỢC VIỆT 03/2022/PL-TDV Còn hiệu lực
21/07/2022

83912 Muối y tế DMC TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021

83913 Muối y tế DOMESCO TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021

83914 Muối y tế DOMESCO hương bạc hà TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 453.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
21/09/2021

83915 MUỐI Y TẾ ÍCH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 022022-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN Còn hiệu lực
05/01/2022

83916 MUỐI Y TẾ NEWZEALAND TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0765PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OLYMPIA Còn hiệu lực
21/10/2021

83917 Muối y tế tự pha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
22/11/2021

83918 Muối y tế tự pha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 80121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ DOLEXPHAR Còn hiệu lực
22/11/2021

83919 Muỗng nạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 171-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bảo Hoàng Khánh Linh Còn hiệu lực
19/08/2019

83920 Muỗng nạo A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 02/PLNT Còn hiệu lực
23/05/2022