STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83901 Máy ủ tiểu cầu/ Platelet storage incubator TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

83902 Máy ủ túi chườm nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM 1610/BPL-VMHN2023 Còn hiệu lực
16/01/2024

83903 Máy ủ và tự đọc kết quả chỉ thị sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG 32/2023/TL-PL Còn hiệu lực
05/01/2024

83904 Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200799 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/12/2020

83905 Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 02/04/2021/170000002/PCBPL - BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
09/04/2021

83906 Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200392 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

83907 Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

83908 Máy ủ và đọc kết quả chỉ thị sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH 31/2024/STERIS/PLTTBYT-NMMED Còn hiệu lực
03/06/2024

83909 Máy ủ và đọc tự động chỉ thị sinh học / chỉ thị làm sạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0314/DUONGGIA-BPL Còn hiệu lực
26/07/2023

83910 Máy ủ xét nghiệm định nhóm máu/sàng lọc kháng thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 273/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

83911 Máy ủ xét nghiệm định nhóm máu/sàng lọc kháng thể TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 380/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

83912 Máy UV 308 điều trị các bệnh ngoài da có vảy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ 02-2023/PLTTBYT/SĐ Còn hiệu lực
21/08/2023

83913 Máy UV điều trị toàn thân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2299/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
13/12/2021

83914 Máy và dụng cụ phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 255/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
21/08/2020

83915 Máy và hóa chất xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 01/CVTH-2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á Còn hiệu lực
29/06/2019

83916 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 266/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
17/03/2020

83917 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 271/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
19/03/2020

83918 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
27/07/2020

83919 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, mô. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1728/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
13/11/2020

83920 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, nồng độ CO2 cuối kì thở ra (EtCO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 266/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
17/03/2020