STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83921 Máy và phụ kiện đo nhịp tim, độ bão hòa oxy trong máu, nồng độ CO2 cuối kì thở ra (EtCO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 266/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
17/03/2020

83922 Máy và phụ kiện đo nồng độ, cồn và dòng khí oxy thở vào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 271/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
19/03/2020

83923 Máy và phụ kiện đo nồng độ, cồn và dòng khí oxy thở vào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Y Tế Định Giang Còn hiệu lực
27/07/2020

83924 Máy và phụ kiện đo nồng độ, cồn và dòng khí oxy thở vào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1728/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
13/11/2020

83925 Máy vận chuyển thận LifePort TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GLOBAL 002 PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/07/2023

83926 Máy vật lí trị liệu Q800 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 515.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ SỨC KHỎE HÀN VIỆT Còn hiệu lực
01/10/2020

83927 Máy vật lý trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181677 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM QUỐC TẾ VIỆT Ý Còn hiệu lực
20/08/2019

83928 Máy Vật lý trị liệu (Bó thuốc – Điện xung – Laser trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 581/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VĨ LONG Còn hiệu lực
05/05/2021

83929 Máy vật lý trị liệu bằng ánh sáng hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

83930 Máy Vật Lý Trị Liệu Bằng Siêu Âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1722/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Còn hiệu lực
13/11/2020

83931 Máy vật lý trị liệu bằng tia sáng hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

83932 Máy vật lý trị liệu bằng từ trường sóng plasma Diacom-Plazmotronic TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83933 Máy vật lý trị liệu ED TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 465.21/180000026/PCBPL-BYT VÕ DƯƠNG MINH CHÁNH Còn hiệu lực
18/09/2021

83934 Máy vật lý trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 223/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2020

83935 Máy vật lý trị liệu hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

83936 Máy vât lý trị liệu kiểm tra vi khuẩn, virus và châm cứu Lite-FREQ-Utium TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GREEN LINK 01/2022/TTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83937 Máy vật lý trị liệu phục hồi bằng nhiệt năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

83938 Máy vật lý trị liệu phục hồi bằng sóng ngắn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023

83939 Máy vật lý trị liệu phục hồi chức năng Nam Khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1272/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

83940 Máy vật lý trị liệu sóng ngắn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 179/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/11/2023