STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83921 Mũi lèn nhiệt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

83922 Mũi lèn nội nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
04/08/2020

83923 Mũi mài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 553/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83924 Mũi mài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 491/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

83925 Mũi mài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 875/170000047/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/06/2021

83926 Mũi mài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2722A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/08/2022

83927 Mũi mài TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 148/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
17/10/2022

83928 Mũi mài nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

83929 Mũi mài hoàn tất dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

83930 Mũi mài hoàn tất dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

83931 Mũi mài nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

83932 Mũi mài răng kim cương Dia-burs TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018544 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/08/2019

83933 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 30/MED0420 Văn phòng Đại diện STRYKER SALES CORPORATION tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
06/05/2020

83934 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 292/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

83935 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 291/CMD/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
20/12/2021

83936 Mũi mài xương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 16/PL Còn hiệu lực
23/03/2022

83937 Mũi mài xương răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 158-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

83938 Mũi mài xương răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

83939 Mũi mài, mũi khoan, mũi đánh bóng. TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2487 PL-TTDV Công ty Cổ phần Công nghệ Nha Phúc Ðăng Còn hiệu lực
06/05/2021

83940 Mũi mài/cắt xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 227/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- Y TẾ ĐỊNH GIANG Còn hiệu lực
01/03/2021