STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83981 Máy ủ cho xét nghiệm phân tích nhóm máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-128/PLTTBYT Còn hiệu lực
06/07/2022

83982 Máy ủ dùng cho phân tích nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 74/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/01/2020

83983 Máy ủ dùng trong phân tích nhóm máu kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-118/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

83984 Máy ủ dùng để chuẩn bị hóa chất cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-828/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/11/2019

83985 Máy ủ dùng để chuẩn bị hóa chất cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 212/2023/NP-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

83986 Máy ủ dùng để chuẩn bị hóa chất cho xét nghiệm Procleix TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 387/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

83987 Máy ủ ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-160/PLTTBYT Còn hiệu lực
20/09/2022

83988 Máy ủ Elisa dùng trong phân tích miễn dịch kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-141/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2020

83989 Máy ủ Elisa dùng trong phân tích miễn dịch kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-099/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Đã thu hồi
10/06/2021

83990 Máy ủ Elisa IPS Complete (87530B) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-038/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Đã thu hồi
28/06/2019

83991 Máy ủ Elisa IPS Complete (87530B) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-166/170000052/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đã thu hồi
06/03/2020

83992 Máy ủ lắc khay vi thể ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 28-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

83993 Máy ủ lắc vi giếng dùng trong quy trình xét nghiệm ELISA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-339/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

83994 Máy ủ lai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019069/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BCE VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/12/2020

83995 Máy ủ lai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM 01 BCE -Hain/ 2024 Còn hiệu lực
15/06/2024

83996 Máy ủ nhiệt ly giải mẫu cho xét nghiệm LAMP TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181115 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TEKMAX Còn hiệu lực
30/06/2020

83997 Máy ủ nhiệt khô TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181083 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
28/05/2020

83998 Máy ủ nhiệt khô cho đĩa 96 giếng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181083 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
28/05/2020

83999 Máy ủ sinh học dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/2509/MERAT-2019 Công ty TNHH Gas Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2019

84000 Máy ủ test sinh học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 772C-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021