STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
83981 NANOSTAR NaCl 0.9% Silvernano TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 417/21/170000035/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM SƠN Còn hiệu lực
22/10/2021

83982 Nạo Ngà Răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

83983 Nạo Xương Ổ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NEWDENT 01/2023/NEWDENT/PL Còn hiệu lực
08/05/2023

83984 Nạo xương/Curette các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CV006g/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Còn hiệu lực
19/12/2019

83985 Nắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

83986 Nắp máy khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 705/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/02/2020

83987 Nắp bằng thép không gỉ (phụ kiện cho máy rửa siêu âm) TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL HÀ NỘI 017/VNCHN-P2/180000018/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SAO ĐỎ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2020

83988 Nắp bảo vệ đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

83989 Nắp bảo vệ đầu ống soi TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

83990 Nắp bảo vệ đầu đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 150-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed Còn hiệu lực
14/10/2019

83991 Nắp bình chứa kèm van chống tràn và vòng đệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

83992 Nắp bịt kín TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

83993 Nắp bịt kín TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

83994 Nắp bịt kín miệng dành cho kho lưu trữ sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

83995 Nắp bộ dấu chụp răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94521CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

83996 Nắp Cao Su 2 Màu (Double Color Rubber Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 04/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

83997 Nắp Chân Không Ống Nghiệm (Vacuum Test Tube Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 03/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

83998 Nắp chặn ổ cối trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 332/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

83999 Nắp che dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

84000 Nắp che đầu đọc nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
14/10/2019