STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84001 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM PL0002-2022/170000021/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/09/2022

84002 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1865/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/09/2022

84003 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 19/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84004 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 08/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
07/12/2022

84005 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 10/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

84006 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 11/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

84007 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT NAM PHÁT 1502/2023/PL-NAMPHAT Còn hiệu lực
30/03/2023

84008 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC 03/2023/TĐ-KQPL Còn hiệu lực
14/04/2023

84009 Máy Xét Nghiệm Nước Tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 15-04/vvt/2023 Còn hiệu lực
17/11/2023

84010 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 43PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/04/2023

84011 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.1-4 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
08/06/2023

84012 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 114-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2023

84013 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 01/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

84014 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 03/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

84015 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 05/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

84016 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 06/2023/PL- D-LAB Còn hiệu lực
30/06/2023

84017 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

84018 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 10.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

84019 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 1909/22/MED/BPL Còn hiệu lực
18/12/2023

84020 Máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 12/2024/NA-PL Còn hiệu lực
06/02/2024