STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84041 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 01/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

84042 Máy đo niệu dòng đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 02/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

84043 Máy đo Niệu dòng đồ (Uroflowmeter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018575 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

84044 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 48/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

84045 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2535A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2022

84046 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THANH HẢI AN 03/2022/TH AN Còn hiệu lực
23/08/2022

84047 Máy đo niệu động học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 02.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
21/09/2023

84048 Máy đo Niệu động học (Kèm vật tư, phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018571 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

84049 Máy đo Niệu động học Kèm vật tư phụ kiện (Urodynamic) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018572 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ÁNH SÁNG XANH Còn hiệu lực
24/10/2019

84050 Máy đo nồng độ bão hòa OXY (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018501 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
24/11/2019

84051 Máy đo nồng độ bão hòa oxy cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181658 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/05/2021

84052 Máy đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1969/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL Còn hiệu lực
17/09/2021

84053 Máy đo nồng độ oxy bão hòa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181841 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Còn hiệu lực
08/09/2021

84054 Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu SpO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 81721CN/190000014/PCBPL-BYT Đặng Thị Thuý Hoàn Còn hiệu lực
29/09/2021

84055 Máy đo nồng độ bão hòa oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1232/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
30/07/2021

84056 Máy đo nồng độ bão hòa oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0749PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÂN LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

84057 Máy đo nồng độ bảo hòa oxy ( SpO2 ) trong máu cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210115 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
03/03/2021

84058 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (Máy đo nồng độ oxy SpO2) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

84059 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (Máy đo nồng độ oxy SpO2) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 357.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ Còn hiệu lực
23/08/2021

84060 Máy đo nồng độ bão hòa oxy (Máy đo nồng độ oxy SpO2) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 448.21/180000026/PCBPL-BYT PHẠM HỮU NĂM Còn hiệu lực
11/09/2021