STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84061 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 931/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
22/10/2021

84062 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 11-2022/TMT-CBPL Còn hiệu lực
11/03/2022

84063 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 048-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

84064 Máy vi sóng điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 160-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/04/2024

84065 Máy vi sóng điều trị (thiết bị vi sóng trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1728/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Bảo Minh Còn hiệu lực
11/08/2019

84066 Máy vỗ rung lồng ngực TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3975 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ XNK Thăng Long Còn hiệu lực
12/08/2021

84067 Máy vỗ rung lồng ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 011220223/PLYT-TPC Còn hiệu lực
10/05/2023

84068 Máy vỗ rung lồng ngực cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 090424PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/04/2024

84069 Máy vỗ rung lồng ngực cao tần và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ ĐẦU TƯ PATCO 012022PL-PC/210000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2022

84070 Máy vỗ rung lồng ngực tự động HFCWO và dẫn lưu tư thế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1008/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

84071 Máy vỗ rung long đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HUÊ LỢI 42024/PL-HUELOI Còn hiệu lực
14/06/2024

84072 Máy vỗ rung nồng ngực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI ANH DŨNG 01/KQPL-AD/2022 Còn hiệu lực
24/03/2022

84073 Máy vùi lạnh mẫu cho cắt lạnh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181165 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ ViNH HƯNG Còn hiệu lực
30/07/2020

84074 Máy vùi mô tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 321/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

84075 Máy vùi mô/đúc mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42721CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
02/08/2021

84076 Máy vùi đúc bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT NHA PL-Slee/NHA-0110 Còn hiệu lực
02/10/2023

84077 Máy vùi đúc mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1502/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Còn hiệu lực
06/10/2021

84078 Máy vùi đúc mô bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA HƯNG 02/2024/PLA-GH Còn hiệu lực
29/05/2024

84079 Máy vùi/đúc mẫu bệnh phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HTI 03/2024/PL-HTI Còn hiệu lực
15/05/2024

84080 Máy X - quang chụp nhũ ảnh (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018701 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
17/10/2019