STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84061 Thanh dọc cố định cột sống TSRH (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 82/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

84062 Thanh dọc cột sống lưng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 347/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

84063 Thanh dọc cột sống lưng ngực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 05/MED0620 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/06/2020

84064 Thanh dọc cột sống lưng ngực (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

84065 Thanh dọc cột sống lưng ngực CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

84066 Thanh dọc cột sống lưng ngực – CD HORIZON® SOLERA™ Spinal System TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

84067 Thanh dọc thẳng; Thanh dọc cong; Ốc khóa trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 377-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHA MY Còn hiệu lực
28/11/2019

84068 Thanh dọc Titan thẳng các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 464/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế HTP Việt Nam Còn hiệu lực
21/09/2021

84069 Thanh dọc uốn sẵn CD HORIZON (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 75/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2019

84070 Thanh dọc uốn sẵn, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

84071 Thanh gắn thiết bị khẩu ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ A.S.T MEDI ASTMEDI/PL-B/T&B-GAINE Còn hiệu lực
28/06/2022

84072 Thanh gắn thiết bị khẩu ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN A.S.T ASTSG/PL-B/220621_Biolume Còn hiệu lực
21/06/2022

84073 Thanh giằng 2 điểm cho bàn kiểu iBeam® (phù hợp với cả bàn MRI) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 178/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

84074 Thanh giếng PCR TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 230213-01.WHC/BPL Còn hiệu lực
22/02/2023

84075 Thanh hỗ trợ luyện tập cho trẻ TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 522.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN THỊ THẮM Còn hiệu lực
22/10/2021

84076 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29.11.18b-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam/ DKSH Vietnam Co. Ltd Còn hiệu lực
19/06/2019

84077 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29.11.18-PL-TTB/BMXVN/170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
19/06/2019

84078 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 37 - PL - BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC Còn hiệu lực
21/06/2019

84079 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 01 - PL - BMXVN/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019

84080 Thanh kháng sinh xác định giá trị MIC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 05 - PL - TTB/BMXVN/2018/170000087/PCBPL - BYT Công ty TNHH BioMerieux Việt Nam Còn hiệu lực
23/06/2019