STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84081 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 009KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
14/11/2020

84082 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 012KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
29/03/2021

84083 Máy đo khúc xạ hai mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 130/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

84084 Máy đo khúc xạ kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2209-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

84085 Máy đo khúc xạ kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-9/TA-BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

84086 Máy đo khúc xạ kèm bản đồ giác mạc tự động kèm phụ kiện. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-11/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

84087 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03012019/CBPLA-NH Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
25/06/2019

84088 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03KR/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

84089 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010222LN/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

84090 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010322NB/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

84091 Máy đo khúc xạ kèm độ cong giác mạc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 081221LN/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Đã thu hồi
18/12/2021

84092 máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01MSOC/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

84093 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 55/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

84094 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

84095 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

84096 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1377/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
03/09/2020

84097 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1787/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL Còn hiệu lực
13/11/2020

84098 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 101/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
05/02/2021

84099 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 06/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
15/04/2021

84100 Máy đo khúc xạ tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2302A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Còn hiệu lực
31/12/2021