STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84081 Tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

84082 Tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

84083 Tủ mát bảo quản thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
28/10/2021

84084 Tủ mát trữ mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 145.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

84085 Tủ nhựa đựng dụng cụ và đẩy dụng cụ dùng trong cấp cứu , điều trị khám chữa bệnh và phòng bệnh nhân. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 100-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
09/10/2020

84086 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

84087 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

84088 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

84089 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

84090 Tủ nuôi cấy phôi 2 ngăn dùng cho IVF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 18102022/ESCO/PL Còn hiệu lực
16/11/2022

84091 Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0121 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/02/2021

84092 Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM 07 - IMPLANTEX/2022 Còn hiệu lực
02/03/2022

84093 Tủ nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/243 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô Còn hiệu lực
07/07/2021

84094 Tủ nuôi cấy Thế hệ mới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 153/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
13/02/2020

84095 Tủ nuôi cấy và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1657/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
06/11/2020

84096 Tủ nuôi cấy và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1658/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
06/11/2020

84097 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 16/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
20/06/2019

84098 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 05-1218/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

84099 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA006/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

84100 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018238 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
24/08/2019