STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84101 Máy đo nồng độ oxy ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2402A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/03/2022

84102 Máy đo nồng độ Oxy ngón tay SPO2 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
09/08/2021

84103 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

84104 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
30/09/2021

84105 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

84106 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2130/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KAMITA Còn hiệu lực
01/10/2021

84107 Máy đo nồng độ Oxy SP02 TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 375-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thuận Lê Còn hiệu lực
02/12/2021

84108 Máy đo nồng độ oxy SpO2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1632/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
11/11/2020

84109 Máy đo nồng độ oxy SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1518/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NETOROCK Còn hiệu lực
12/08/2021

84110 Máy đo nồng độ oxy Spo2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2565/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN SƠN Còn hiệu lực
23/12/2021

84111 Máy đo nồng độ oxy SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 875/19000003 1/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Đã thu hồi
10/08/2021

84112 Máy đo nồng độ oxy SPO2 (sleep screener) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0310/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
06/10/2021

84113 Máy đo nồng độ oxy SpO2 kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1832/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIETNAM Còn hiệu lực
05/10/2021

84114 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1928 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
02/07/2019

84115 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 001-XV/2018/17000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Dựng Gia Quân Còn hiệu lực
11/09/2019

84116 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 179-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CPĐT TTBYT HUỲNH NGỌC Còn hiệu lực
29/06/2021

84117 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 48821CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Còn hiệu lực
07/08/2021

84118 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1262/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO Còn hiệu lực
09/08/2021

84119 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 53221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Y TẾ MIỀN NAM Còn hiệu lực
10/08/2021

84120 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 55221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2021