STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84101 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU Còn hiệu lực
02/02/2021

84102 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 186/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THU THUỶ Còn hiệu lực
04/03/2021

84103 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 914-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
12/06/2021

84104 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 2411/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

84105 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

84106 Tủ sấy khô dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Còn hiệu lực
25/05/2021

84107 Tủ sấy 150L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 434-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

84108 Tủ sấy 150L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 15/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
22/02/2021

84109 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0023PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
19/08/2020

84110 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021636/70000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Còn hiệu lực
21/12/2021

84111 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

84112 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

84113 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

84114 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 10112022/PL-HDG Còn hiệu lực
10/11/2022

84115 Tủ sấy dụng cụ (Drying Cabinet) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1046/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
21/12/2019

84116 Tủ sấy dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 43/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

84117 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190774 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
05/09/2019

84118 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TSG Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

84119 Tủ sấy khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180211 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
16/07/2019

84120 Tủ sấy khô tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2334 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
23/07/2019