STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84141 Máy đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1256/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/12/2023

84142 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 52221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HPT VIỆT NAM Đã thu hồi
09/08/2021

84143 Máy đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ THÁI VIỆT 120422/PL-TV/03 Đã thu hồi
12/04/2022

84144 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1477/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
01/09/2021

84145 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1880/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
07/09/2021

84146 Máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1845/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Còn hiệu lực
22/09/2021

84147 Máy đo nồng độ oxy trong máu (dạng kẹp ngón tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1414/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP MAI DƯƠNG Còn hiệu lực
10/08/2021

84148 Máy đo nồng độ oxy trong máu (dạng kẹp ngón tay) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2318A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

84149 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật IME Còn hiệu lực
19/05/2020

84150 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 44-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
28/07/2021

84151 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 54-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
27/09/2021

84152 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 56-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
30/09/2021

84153 Máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 60-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
18/10/2021

84154 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

84155 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ASIATECH VIỆT NAM 027-21/170000152/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Toàn Cầu Còn hiệu lực
12/05/2021

84156 Máy đo nồng độ Oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210665-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Còn hiệu lực
16/08/2021

84157 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 60821CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
06/09/2021

84158 Máy đo nồng độ oxy trong máu cầm tay và phụ tùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV037/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

84159 Máy đo nồng độ oxy trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1237/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH Còn hiệu lực
23/07/2021

84160 Máy đo nồng độ oxy trong máu kẹp ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 974/190000031/PCBPL-BYT Bà Nguyễn Xuân Hải Còn hiệu lực
29/09/2021