STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84161 Máy X-quang chụp toàn cảnh sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
04/06/2020

84162 Máy X-quang chụp toàn cảnh, sọ mặt kỹ thuật số và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 228-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

84163 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0016-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ -Kỹ Thuật- Thiết Bị Y Tế An Quốc Còn hiệu lực
30/08/2019

84164 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 42-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/08/2021

84165 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH AN 0508-3/2022/TA Còn hiệu lực
05/08/2022

84166 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84167 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84168 Máy X-quang chụp vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 32/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84169 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2545A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2024

84170 Máy X-Quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1981/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI PHÚC Còn hiệu lực
01/02/2021

84171 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 24/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

84172 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 24/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

84173 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

84174 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

84175 Máy X-quang chụp vú kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 25/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2023

84176 Máy X-quang cơ động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG MINH PL-240411-0002 Còn hiệu lực
15/04/2024

84177 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 512/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
20/10/2019

84178 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 512/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
20/10/2019

84179 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 138/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/11/2020

84180 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4001 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
07/09/2021