STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84181 Máy X-Quang răng toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 476/MED1218/ CÔNG TY TNHH HDX VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

84182 Máy X-quang răng toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC PL2022-0112 Còn hiệu lực
06/11/2023

84183 Máy X-quang răng toàn cảnh (Tiếng Anh: Dentio) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 347-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

84184 Máy X-quang răng toàn cảnh (Tiếng Anh: Dinnova3) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 347-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH HDX Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2019

84185 Máy X-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 005-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
04/02/2020

84186 Máy X-quang thường quy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT VIỆT LIÊN 07/VL/PL Còn hiệu lực
18/08/2022

84187 Máy X-quang toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220816/SD/BPL Còn hiệu lực
16/08/2022

84188 Máy X-quang toàn cảnh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20221019/PL-ANE Còn hiệu lực
19/10/2022

84189 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

84190 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 137/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2023

84191 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

84192 Máy X-Quang U-arm và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN 279/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/09/2023

84193 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 20/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

84194 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 33/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

84195 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 50/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
19/06/2019

84196 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 115/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

84197 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 117/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

84198 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 118/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

84199 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 123/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
28/06/2019

84200 Máy X-Quang và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 156/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Còn hiệu lực
28/06/2019