STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84201 Nắp bảo vệ đầu ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

84202 Nắp bảo vệ đầu ống soi TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 681/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
25/03/2021

84203 Nắp bảo vệ đầu đo thân nhiệt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 150-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Wemed Còn hiệu lực
14/10/2019

84204 Nắp bình chứa kèm van chống tràn và vòng đệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

84205 Nắp bịt kín TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

84206 Nắp bịt kín TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

84207 Nắp bịt kín miệng dành cho kho lưu trữ sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 263/21/170000116/ PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
09/06/2021

84208 Nắp bộ dấu chụp răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 94521CN/190000014/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/01/2022

84209 Nắp Cao Su 2 Màu (Double Color Rubber Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 04/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

84210 Nắp Chân Không Ống Nghiệm (Vacuum Test Tube Cap) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT 03/2023/MINHDAT-TTBYT Còn hiệu lực
04/04/2023

84211 Nắp chặn ổ cối trung tâm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 332/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

84212 Nắp che dị vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1260/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2020

84213 Nắp che đầu đọc nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
14/10/2019

84214 Nắp che đầu đọc nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019

84215 Nắp cho khuôn đúc mẫu mô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 445/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
12/10/2021

84216 Nắp cho tuýp PCR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1005621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẾT BỊ TÂN HOA Còn hiệu lực
07/01/2022

84217 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 10/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
12/03/2020

84218 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 181-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
13/08/2020

84219 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-128/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

84220 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-129/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020