STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84201 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ 800421/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Đã thu hồi
10/09/2021

84202 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00421/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

84203 Máy Vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00621/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
10/09/2021

84204 Máy Vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00521/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
11/09/2021

84205 Máy vật lý trị liệu đa năng TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00821/170000040 Viện Điện tử/Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự Còn hiệu lực
11/11/2021

84206 Máy Vật lý trị liệu đa năng Goldlife TTBYT Loại B VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ B00119 Viện Điện tử Còn hiệu lực
04/11/2019

84207 Máy vật lý trị liệu đa năng và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2216/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
25/10/2021

84208 Máy vệ sinh phụ khoa bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HM003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VÀ MỸ PHẨM HOA MAI Còn hiệu lực
20/12/2019

84209 Máy vệ sinh răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097-5 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

84210 Máy vệ sinh răng miệng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4097-5 PL-TTDV Còn hiệu lực
28/01/2022

84211 Máy vệ sinh sản phẩm in 3D trong nha khoa TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 33.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV N.K MAY MẮN Còn hiệu lực
06/12/2019

84212 Máy vệ sinh tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1778/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
05/10/2019

84213 Máy vệ sinh tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1372/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
12/10/2020

84214 Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 192.01-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
04/05/2021

84215 Máy vệ sinh và tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CIREM MEDICAL 01-2023/KQPL-CIREM Còn hiệu lực
23/11/2023

84216 Máy vi kim điện từ RF Needle TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH UNION MEDICAL Còn hiệu lực
10/11/2020

84217 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 016/KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Đã thu hồi
07/12/2021

84218 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 016/MT-KQPLTTBYT/2019 CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Còn hiệu lực
08/12/2021

84219 Máy vi phẫu thuật mắt và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MINH TUỆ 079/170000113/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2023

84220 Máy vi sóng dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 0721/200000004/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
23/06/2021