STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84201 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1816/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
27/07/2021

84202 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3212/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

84203 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1827/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2021

84204 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1814/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/08/2021

84205 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2064/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/11/2021

84206 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0027 Còn hiệu lực
23/03/2022

84207 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0018 Còn hiệu lực
23/03/2022

84208 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2603/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

84209 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3238/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

84210 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3264/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

84211 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2686/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

84212 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3240/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

84213 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3269/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

84214 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 16/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
28/06/2022

84215 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
05/04/2022

84216 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210733 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

84217 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+ CD56/CD45/CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210677-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

84218 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD8/CD45/CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210676-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

84219 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210698-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/08/2021

84220 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4, CD8 và CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210727-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
01/09/2021