STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84221 Muỗng nạo A CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG 02/PLNT Còn hiệu lực
23/05/2022

84222 Muỗng nạo rỗng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1582019/170000116/PCBPL-BYT... Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
26/08/2019

84223 Muỗng nạo, nạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191429 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NGUYÊN LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

84224 Muỗng đo lường thuốc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191461 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
28/02/2020

84225 MUỖNG,DỤNG CỤ NÃO, ỐNG NGHE CÁC LỌAI TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 07/2505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
03/06/2019

84226 Mũ phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1174/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ANH PHÁT Còn hiệu lực
25/09/2020

84227 Mũi bắt vít TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/135 Còn hiệu lực
17/08/2023

84228 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181049 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
02/05/2020

84229 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/77 Còn hiệu lực
03/08/2023

84230 Mũi khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/113 Còn hiệu lực
07/08/2023

84231 Mũi khoan cho đinh đóng xương đùi dưới TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84232 Mũi khoan xương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 571/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG THI Còn hiệu lực
09/07/2020

84233 Mũi khoan xương dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 203/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Cao Khả Còn hiệu lực
25/07/2020

84234 Mũi rung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 872/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2020

84235 Mũi rung siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2070/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/02/2021

84236 Myfill TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 303-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Animal Doctors International Việt Nam Còn hiệu lực
29/10/2021

84237 MYOVISION 4G SCANVISION STATIC sEMG SYSTEM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 160/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC TRÍ ĐỨC Còn hiệu lực
20/04/2021

84238 N2O dùng trong y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 374-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại khí công nghiệp Còn hiệu lực
10/11/2020

84239 NABICA TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

84240 NaCoTri Cream TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 110/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NHẤT ANH Đã thu hồi
19/02/2020