STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84221 QUE THỬ PEROXIDE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0007/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

84222 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 465/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Còn hiệu lực
29/12/2020

84223 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 465/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Còn hiệu lực
29/12/2020

84224 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0004/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
25/05/2022

84225 Que thử phân tích sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1138/170000157/PCBPL-BYT Công ty TNHH VAVIM Còn hiệu lực
21/07/2021

84226 Que thử phân tích sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VAVIM 19B/22/KQPL-VAVIM Còn hiệu lực
15/12/2022

84227 Que thử phát hiện định tính kháng nguyên H. pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-0111PL/2022/MEDAZ Còn hiệu lực
04/11/2022

84228 Que thử rụng trứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2020/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
31/03/2020

84229 Que thử rụng trứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Còn hiệu lực
02/07/2020

84230 QUE THỬ RỤNG TRỨNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM 01PL/TMSC Đã thu hồi
05/07/2022

84231 Que thử rụng trứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOUVOTEST 11 Còn hiệu lực
25/10/2022

84232 QUE THỬ RỤNG TRỨNG TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC 141222/PLTTBYT-LVT Còn hiệu lực
15/12/2022

84233 QUE THỬ RỤNG TRỨNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM 05PL/TMSC Còn hiệu lực
07/02/2023

84234 Que thử rụng trứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ PHƯƠNG 01-2023/PL-HP Còn hiệu lực
04/05/2023

84235 QUE THỬ RỤNG TRỨNG BÁN ĐỊNH LƯỢNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM 01PL/TMSC Đã thu hồi
05/07/2022

84236 QUE THỬ RỤNG TRỨNG BÁN ĐỊNH LƯỢNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM 05PL/TMSC Còn hiệu lực
07/02/2023

84237 Que thử sử dụng để chứa đoạn mồi và đoạn dò đặc hiệu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 202/NMD-2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị khoa học và công nghệ Qmedic Còn hiệu lực
15/07/2021

84238 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 278 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DƯỢC PHẨM HJ Còn hiệu lực
16/11/2019

84239 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Còn hiệu lực
02/07/2020

84240 Que thử thai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 579/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HUMASIS VINA Còn hiệu lực
02/07/2020