STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84221 Máy X-quang cơ động kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT QUANG MINH PL-240411-0002 Còn hiệu lực
15/04/2024

84222 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 512/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
20/10/2019

84223 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 512/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
20/10/2019

84224 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 138/Carestream-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
10/11/2020

84225 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4001 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
07/09/2021

84226 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4000 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
07/09/2021

84227 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 67-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Còn hiệu lực
08/10/2021

84228 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

84229 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4702021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
21/10/2021

84230 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3991 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
29/10/2021

84231 Máy X-quang di động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3992 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
29/10/2021

84232 Máy X-Quang Di Động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2455/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

84233 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 325/190000021/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị và Công trình Y tế Còn hiệu lực
31/12/2021

84234 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210766-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát Còn hiệu lực
05/01/2022

84235 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210101000-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kinh doanh Thiết bị y tế An Phát Còn hiệu lực
05/01/2022

84236 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM SVCE-220013/V Còn hiệu lực
31/05/2022

84237 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 37/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
19/10/2022

84238 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2844A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/10/2022

84239 Máy X-quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VMED 06/PLVM Còn hiệu lực
30/03/2023

84240 Máy X-Quang di động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIA VŨ PLTTBYT/GV/23.09-02 Còn hiệu lực
11/09/2023