STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84261 Máy X-quang xách tay kỹ thuật số và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1037/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO Còn hiệu lực
26/12/2019

84262 Máy xả khí sạch di dộng TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 169.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG Còn hiệu lực
18/06/2021

84263 Máy xạ trị áp sát và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 160A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

84264 Máy xạ trị áp sát và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
05/08/2021

84265 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 160A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

84266 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 160/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

84267 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 155A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

84268 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 27/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
16/07/2019

84269 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
07/11/2019

84270 máy xạ trị gia tốc tuyến tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 209A/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
05/08/2021

84271 Máy xác định nhóm máu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-47/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
25/11/2019

84272 Máy xác định nhóm máu tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 210/2023/NP-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

84273 Máy xay bệnh phẩm và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 04/22/PL-TP/NOU Còn hiệu lực
14/10/2022

84274 Máy xay cắt bệnh phẩm (Kèm phụ kiện) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181766 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
07/07/2021

84275 Máy xay cắt bệnh phẩm qua nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 3008225/PLYT-TPC Còn hiệu lực
09/05/2023

84276 Máy xẻ cước TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181800 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ PHÚC KHANG Còn hiệu lực
10/08/2021

84277 Máy xét nghiệm sinh học phân tử và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMEDIC QMD-RA-D-06-28/2023/PL Còn hiệu lực
26/12/2023

84278 Máy xét nghiêm TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020

84279 Máy xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 24/PL/HL.2023 Còn hiệu lực
20/03/2023

84280 Máy xét nghiệm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 26/PL/HL.2023 Đã thu hồi
11/04/2023