STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84321 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 16.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

84322 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm-HCU40 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/07/2019

84323 Máy điều nhiệt cơ thể và phụ kiện đi kèm-HCU40 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 06.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
08/06/2021

84324 Máy điều nhiệt và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 07.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
20/06/2019

84325 Máy điều tị bằng sóng siêu âm kết hợp kích thích điện và điện phân thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ITO VIỆT NHẬT 042017PLBKP/170000005/PCBPL-BYT Công ty TNHH Bách Kỳ Phương Còn hiệu lực
31/03/2021

84326 Máy điều trị dùng trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM 02/2022 Còn hiệu lực
04/10/2022

84327 Máy điều trị ánh sáng LED và Phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210941-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Agena Còn hiệu lực
30/11/2021

84328 Máy điều trị áp lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Đã thu hồi
08/04/2020

84329 Máy điều trị áp lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1920CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
08/04/2020

84330 Máy điều trị áp lực khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1006/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

84331 Máy điều trị áp lực, ngăn ngừa chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1207/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
12/07/2023

84332 Máy điều trị bằng áp lực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

84333 Máy điều trị bằng áp lực hơi dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 03/2022 Còn hiệu lực
31/10/2022

84334 Máy điều trị bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 06-1218/DH/170000096/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển thương mại, dịch vụ và trang thiết bị y tế Đại Hữu Còn hiệu lực
09/06/2021

84335 Máy điều trị bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

84336 Máy điều trị bằng dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 24/PL-VQ Còn hiệu lực
15/03/2024

84337 Máy điều trị bằng laser công suất cao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

84338 Máy điều trị bằng laser và dụng cụ đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y KHOA ANH QUÂN 01-2310/PL-AQ Còn hiệu lực
12/10/2023

84339 Máy điều trị bằng liệu pháp ozone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU 01/2023/PLTTBYT-AAU Còn hiệu lực
18/05/2023

84340 Máy điều trị bằng liệu pháp ozone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU 03/2023/PLTTBYT-AAU Còn hiệu lực
03/07/2023