STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84361 Máy xét nghiệm huyêt học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 070223MAYSPINCEL/Spin-HN Còn hiệu lực
07/02/2023

84362 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 01/2023/ĐD-PL Còn hiệu lực
07/03/2023

84363 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC 14223.2/MED/BPL Còn hiệu lực
04/04/2023

84364 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 46/PL/HL.2023 Còn hiệu lực
01/08/2023

84365 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 022023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

84366 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TMDV & XNK THĂNG LONG 022023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

84367 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 11.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

84368 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 2709/ANHBAC_DIRUI Còn hiệu lực
27/09/2023

84369 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT PHÁT 06/2023/PLTTBYT/TVP Còn hiệu lực
10/11/2023

84370 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 15/12/VVT Còn hiệu lực
16/12/2023

84371 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 2023024PL/Getzbros Còn hiệu lực
03/01/2024

84372 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 02.10-3 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
06/03/2024

84373 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 02.10-3 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
06/03/2024

84374 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 02.10-3 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
06/03/2024

84375 Máy xét nghiệm huyết học (kết hợp xét nghiệm CRP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2021/ 170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
16/12/2021

84376 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 17-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

84377 MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 1810-1018/ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI HỮU Còn hiệu lực
12/07/2019

84378 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 199 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
29/01/2021

84379 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 200 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
29/01/2021

84380 Máy xét nghiệm huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 201 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
29/01/2021