STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84381 TUBE PCR ĐƠN & DẢI (STRIP) 8 ỐNG PCR TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 02/2022/TBR-KQPL Còn hiệu lực
20/07/2022

84382 Tuberculosis IgG/IgM cassette 40 Tests TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

84383 Tuberculosis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

84384 Tuberculosis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN002a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

84385 Túi TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

84386 Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 02.26-2020/170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
27/02/2020

84387 Túi vận chuyển túi máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT 24102022/TP-LMB Còn hiệu lực
24/10/2022

84388 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
13/09/2019

84389 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 020-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
16/09/2019

84390 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 020-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

84391 Túi (bóng) bóp giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 03/2022/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
14/03/2022

84392 Túi 100 ml Non-PVC Bags 100mL with Flip off stopper DAB 203 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

84393 Túi 250 ml Non-PVC Bags 250mL with Flip off stopper DAB 203 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

84394 Túi 500 ml Non-PVC Bags 500mL with TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 337-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SUN GARDEN VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

84395 Túi bao ngoài bằng nhựa dùng trong hệ thống lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BG001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
04/07/2019

84396 Túi bao ngoài O-Wrap TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-2 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
12/10/2020

84397 Túi bao ngoài O-Wrap(các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3416-2 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
21/05/2021

84398 Túi bảo quản đông sâu tế bào (các loại) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449 PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
05/11/2020

84399 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM 02/PLTTBYT/BIO-ORIGEN Còn hiệu lực
25/05/2022

84400 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore 10-25ml (CryoStore 25 EVA Freezing Bag, 10 - 25 ml, TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3449PL-TTDV CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Đã thu hồi
11/11/2020