STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84401 Máy điều trị da bằng công nghệ Laser Pico giây 1064nm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190901 - ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Vin Son Còn hiệu lực
13/09/2019

84402 Máy điều trị da bằng công nghệ Laser Picosecond TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ÂU Á 01/2023/KQPL-AA Còn hiệu lực
19/10/2023

84403 Máy điều trị da bằng công nghệ vi kim RF Fractional TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MY A INTERNATIONAL 2022002/MYA/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

84404 Máy điều trị da bằng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190887 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

84405 Máy điều trị da bằng IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191132-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2019

84406 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3938 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
16/10/2021

84407 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3937 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
16/10/2021

84408 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3939 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
16/10/2021

84409 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3938S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84410 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3937S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84411 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3939S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84412 Máy điều trị da bằng laser Nd:Yag TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3188PL-TTDV Công ty Cổ phần Quốc tế Vin Son Còn hiệu lực
18/03/2020

84413 Máy điều trị da bằng laser pico, nano và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 144/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
23/06/2021

84414 Máy điều trị da bằng laser Q-Switched TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 146/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
12/11/2021

84415 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2570S11/6/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84416 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3913S30/6/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84417 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3635S26/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84418 Máy điều trị da bằng laser xung màu (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3913 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
07/07/2021

84419 Máy điều trị da bằng laser Yag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190950 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

84420 Máy điều trị da bằng liệu pháp CO2 kết hợp với dưỡng chất TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 19/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2023