STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84421 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 198-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
06/09/2019

84422 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1792019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
19/09/2019

84423 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1791 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

84424 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

84425 Túi cho ăn qua sonde dạ dày 1200 ml (dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

84426 Túi cho ăn theo máy 1000ml và 1200ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

84427 Túi cho ăn trọng lực 1000ml và 1200ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

84428 Túi cho ăn trọng lực các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 976/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
19/12/2019

84429 Túi cho ăn Túi cho ăn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2599 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN Còn hiệu lực
25/07/2019

84430 Túi cho ống đo lượng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 110/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

84431 Túi chống đông máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018342 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO (VIET NAM) Còn hiệu lực
22/08/2019

84432 Túi chống đông máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) 20220011PL/Getzbros Còn hiệu lực
15/11/2022

84433 Túi chứa chất thải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020164/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/03/2020

84434 Túi chứa chất thải, phụ kiện máy CATSmart TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 068-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Còn hiệu lực
06/09/2019

84435 Túi chứa dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 771/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
21/06/2021

84436 Túi chứa dịch - Titan Cloverleaf Reservoir TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2803 PL Công Ty TNHH Toàn Ánh Còn hiệu lực
16/12/2019

84437 Túi chứa dịch kèm dây nối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-07/HL-PCBPL/PP-9900 Đã thu hồi
14/06/2022

84438 Túi chứa dịch kèm dây nối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2022-08/HL-PCBPL/PP-9900 Còn hiệu lực
14/06/2022

84439 Túi chứa dịch MEDI-VAC 1000 ML TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 131/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020

84440 Túi chứa dịch MEDI-VAC 3000 ML TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 131/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam Còn hiệu lực
05/03/2020