STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84441 Vỏ que nong 2 kênh dùng cho tán sỏi qua da (Percutanceous Nephrostomy Set (suction sheath)) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 05022/CV-ACT Còn hiệu lực
03/07/2022

84442 Vỏ soi bàng quang-niệu đạo TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 32.2/082022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
15/08/2022

84443 Vỏ thăm khám và phẫu thuật nội soi phụ khoa TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 12/032022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
23/05/2022

84444 Vỏ trocar TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHOA 29/180000012/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - khoa học kỹ thuật Minh Duy Còn hiệu lực
15/06/2020

84445 Vỏ Trocar 5,5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL20/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

84446 Vỏ Trocar 5.5mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL32/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

84447 Vỏ trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 882/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/07/2021

84448 Vỏ trocar xâm nhập thành bụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 07/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2020

84449 Vỏ trong 24 Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL21/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

84450 Vớ Y Khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA 008/170000126/PCBPL-BYT-CKPL Công ty TNHH Quốc Tế Cát Vân Sa Đã thu hồi
14/01/2021

84451 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA 014/2022/CV-GS Còn hiệu lực
19/01/2022

84452 Vớ y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 07.06/PCBPL_B.CLASSIC Còn hiệu lực
07/06/2022

84453 Vớ y khoa Futuro TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191591 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

84454 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180873 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
31/07/2019

84455 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200605 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
17/11/2020

84456 Vớ y khoa medi các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210483-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LA GI Còn hiệu lực
13/07/2021

84457 Vớ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 285 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
22/11/2019

84458 Vỏ đầu chỏm Bipolar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 035/CMD/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
03/04/2020

84459 Vớ điều trị giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 01/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHƯ THẢO Còn hiệu lực
05/06/2019

84460 Vớ điều trị suy, giãn tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1199/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
29/09/2020