STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84441 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018130 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG Còn hiệu lực
28/06/2019

84442 Que thử dùng cho máy nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 802 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Hạnh Còn hiệu lực
21/05/2021

84443 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-868/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2019

84444 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-868/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
19/11/2019

84445 Que thử dùng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 19052021 Còn hiệu lực
27/06/2022

84446 Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

84447 Que thử dùng cho máy sinh hóa khô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

84448 Que thử dùng cho máy xét nghiệm ammonia trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

84449 Que thử dùng cho máy xét nghiệm Ammonia trong máu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 018-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

84450 Que thử dùng cho máy xét nghiệm ammonia trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 001/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84451 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 026-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
18/12/2019

84452 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2191/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thắng Việt Còn hiệu lực
16/12/2021

84453 Que thử dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1549 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/01/2022

84454 Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 02NL-OSANG/1700000O9/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

84455 Que thử dùng cho máy đa chức năng test nhanh các chỉ số máu (Glucose, Cholesterol, UricAcid, Hemoglobin) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200057.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
31/03/2020

84456 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 21/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

84457 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020023/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

84458 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020022/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
16/09/2020

84459 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 02/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/04/2022

84460 Que thử dùng cho máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MÀU XANH VIỆT 02/2022/PLTTBYT-MXV Còn hiệu lực
27/05/2022