STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84441 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0030-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
27/09/2021

84442 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 002-2022/PL-ARQVN Còn hiệu lực
31/05/2022

84443 Máy xét nghiệm H.Pylori hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 004-2022/PL-ARQVN Còn hiệu lực
31/05/2022

84444 Máy xét nghiệm HbA1C TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
09/11/2020

84445 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 08-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
25/03/2021

84446 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 225/2022/NP-PL Còn hiệu lực
25/10/2022

84447 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 3110/2022/ DC Còn hiệu lực
11/11/2022

84448 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 2211/2022/ DC Còn hiệu lực
05/12/2022

84449 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM LONG 30112023-01 Còn hiệu lực
07/12/2023

84450 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 63-2023/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

84451 Máy xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH NHẬT 82-2022/BPL-MN Còn hiệu lực
17/06/2024

84452 Máy xét nghiệm HbA1c cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS 007.2023/PLTTBYT-IDICS Còn hiệu lực
31/07/2023

84453 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-172022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

84454 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-172022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

84455 Máy xét nghiệm HbA1C tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 13/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84456 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 14/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84457 Máy xét nghiệm HbA1c tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 15/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022

84458 Máy xét nghiệm HbA1C tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 005/2024/ARKRAY Còn hiệu lực
13/06/2024

84459 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

84460 Máy xét nghiệm HbA1c và hóa chất xét nghiệm HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-112017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021