STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84461 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 03-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

84462 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC 2209 /CBPL-TT Còn hiệu lực
27/09/2023

84463 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 11-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
18/10/2023

84464 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 252023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2023

84465 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

84466 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 03-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
20/12/2023

84467 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 01/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
18/03/2024

84468 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 01.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024

84469 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 03.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024

84470 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 02/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
17/04/2024

84471 Máy điều trị da bằng công nghệ diode laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021683/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

84472 Máy điều trị da chuyên sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021683/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

84473 Máy điều trị da Plasma PLORA TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 178.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
26/06/2021

84474 Máy điều trị da bằng ánh sáng - BellaLux Lite TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PCT 12/2023/PL-PCT Còn hiệu lực
08/11/2023

84475 Máy điều trị da bằng ánh sáng - BellaLux Lite TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN PPL 14/2023/PL-PPL Còn hiệu lực
08/11/2023

84476 Máy điều trị da bằng công nghệ eLos TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191296 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
05/12/2019

84477 Máy điều trị da bằng công nghệ eLos và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191298 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Đã thu hồi
05/12/2019

84478 Máy điều trị da bằng công nghệ eLos và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191298-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2024

84479 Máy điều trị da bằng công nghệ HIFU TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2411/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023

84480 Máy điều trị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191295 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
05/12/2019