STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84481 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 20230723/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

84482 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 01-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
04/08/2023

84483 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 02-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
04/08/2023

84484 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE 09/2023/PLS- SARAH LE Còn hiệu lực
04/08/2023

84485 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ĐD MED DD2023-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/08/2023

84486 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 10-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
14/08/2023

84487 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT LONG DPVL-02/23/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023

84488 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 02-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

84489 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 03-2023/PL-INNOMED Còn hiệu lực
19/09/2023

84490 Máy điều trị da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THẨM MỸ THANH TRÚC 2209 /CBPL-TT Còn hiệu lực
27/09/2023

84491 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE VÀ THẨM MỸ H&A 11-PL/2023/H&A Còn hiệu lực
18/10/2023

84492 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIN SON 252023/VS-PLTTBYT Còn hiệu lực
17/11/2023

84493 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 12122022WMPL Còn hiệu lực
26/11/2023

84494 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT & DỊCH VỤ SIBETECH 03-PL/2023/SIBETECH Còn hiệu lực
20/12/2023

84495 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 01/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
18/03/2024

84496 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 01.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024

84497 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THẨM MỸ ASC 03.PL/2024/ASC Còn hiệu lực
16/04/2024

84498 Máy điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 02/2024/NOMA/PL Còn hiệu lực
17/04/2024

84499 Máy điều trị da bằng công nghệ diode laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021683/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

84500 Máy điều trị da chuyên sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021683/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022