STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84521 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 07/19-180001365/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

84522 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018451 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SHRIRO (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
22/08/2019

84523 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO 01.ĐTP/170000056/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐỒNG THỊNH PHÁT Còn hiệu lực
22/03/2020

84524 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1842/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LEPHAMED Còn hiệu lực
07/09/2021

84525 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-9 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
10/11/2021

84526 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-5 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
11/11/2021

84527 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4026-5S/22/10/21 PL-TTDV Công ty TNHH Y tế Việt Long Còn hiệu lực
15/12/2021

84528 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-08 Còn hiệu lực
27/06/2022

84529 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI TRƯỜNG SƠN 01/PL Còn hiệu lực
29/08/2022

84530 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 01/2022/MTD-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

84531 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Đã thu hồi
15/07/2019

84532 Túi ép tiệt trùng (dạng cuộn) loại dẹt, loại phồng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Còn hiệu lực
22/07/2019

84533 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Đã thu hồi
15/07/2019

84534 Túi ép tiệt trùng (dạng miếng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1656/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH XNK trang thiết bị y tế BMS Còn hiệu lực
22/07/2019

84535 Túi ép tiệt trùng (Dẹt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2107/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2021

84536 Túi ép tiệt trùng (TYVEK) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2107/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI - HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
05/10/2021

84537 Túi ép tiệt trùng các cỡ TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3887-1 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
25/06/2021

84538 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG CÁC LOẠI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 08/22-180001560/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

84539 Túi ép tiệt trùng các loại, các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2066/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
25/01/2021

84540 Túi ép tiệt trùng có dán niêm phong TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021