STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84521 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3937S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84522 Máy điều trị da bằng laser TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3939S23/7/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84523 Máy điều trị da bằng laser Nd:Yag TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3188PL-TTDV Công ty Cổ phần Quốc tế Vin Son Còn hiệu lực
18/03/2020

84524 Máy điều trị da bằng laser pico, nano và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 144/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
23/06/2021

84525 Máy điều trị da bằng laser Q-Switched TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 146/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
12/11/2021

84526 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2570S11/6/2019 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84527 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3913S30/6/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84528 Máy điều trị da bằng laser xung màu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3635S26/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
06/12/2021

84529 Máy điều trị da bằng laser xung màu (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3913 PL-TTDV CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
07/07/2021

84530 Máy điều trị da bằng laser Yag TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190950 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO 3D VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/09/2019

84531 Máy điều trị da bằng liệu pháp CO2 kết hợp với dưỡng chất TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 19/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2023

84532 Máy điều trị da bằng tia laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LASERA LSR2023-002/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/11/2023

84533 Máy điều trị da bằng tia laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH LASERA LSR2024-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
21/03/2024

84534 Máy điều trị da Caspian 2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 695.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
30/12/2021

84535 Máy điều trị da chuyên sâu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202301/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023

84536 Máy điều trị da fractional CO2 laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THÁI AN 01/2022/TA-TTBYT Còn hiệu lực
08/03/2022

84537 Máy điều trị da kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 2409/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
29/09/2022

84538 Máy điều trị da Laser CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH A & T MEDICAL 04/2023-PL/A&T Còn hiệu lực
16/11/2023

84539 Máy điều trị da Laser Toning TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 141.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
26/05/2021

84540 Máy điều trị da liễu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1681/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư HDN Còn hiệu lực
27/07/2019