STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84541 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 92/2023/NA-PL Còn hiệu lực
24/08/2023

84542 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 110/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

84543 Máy xét nghiệm hóa sinh tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 111/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

84544 Máy xét nghiệm hơi thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES QD003/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG Còn hiệu lực
28/10/2020

84545 Máy xét nghiệm hơi thở và phụ kiện (viên dẫn C14 và thẻ thổi) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 387-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV GHS Nguyễn Đặng Còn hiệu lực
08/10/2019

84546 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

84547 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

84548 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2500 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
22/06/2019

84549 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 01-Horiba-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

84550 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 5-2018/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một Thành Viên Vimedimex Bình Dương Đã thu hồi
29/06/2019

84551 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 01-NEO/170000138/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hệ Thống Chẩn Đoán Xuân Hoài Đã thu hồi
09/07/2019

84552 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

84553 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 890 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

84554 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 43-070220-CONV/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

84555 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 114/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
14/07/2020

84556 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 115/170000069/PCBPL-BYT CTY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
14/07/2020

84557 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1423/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
26/08/2021

84558 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

84559 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 02/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
28/11/2022

84560 Máy xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 21/2022/ĐD-PL Còn hiệu lực
27/12/2022