STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84541 Vít xương cứng toàn ren các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 244/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84542 Vít xương cứng VERTEX (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

84543 Vít xương cứng đầu ngôi sao 2,4 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-31-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/03/2020

84544 Vít xương cứng,vít titan các cỡ TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1371/1 PL-TTDV Công Ty TNHH Mkmed Việt Nam Còn hiệu lực
19/05/2021

84545 Vít xương cứng tự taro các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 132/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

84546 Vít xương cứng tự taro các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 259/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

84547 Vít xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181374 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Còn hiệu lực
23/11/2020

84548 Vít xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 70/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Tràng Thi Còn hiệu lực
28/05/2021

84549 Vít xương dùng trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210819 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Còn hiệu lực
29/10/2021

84550 Vít xương khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 041/MKM/0320- REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
31/12/2021

84551 Vít xương khóa Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 064/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
31/12/2021

84552 Vít xương kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018085 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT Y HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH XRMED Còn hiệu lực
07/07/2019

84553 Vít xương neo chặn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216/CBPL-HCC Còn hiệu lực
15/06/2022

84554 Vít xương neo chặn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
03/08/2022

84555 Vít xương răng hàm mặt tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
16/08/2022

84556 Vít xương vật liệu Titan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 078/MDN/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

84557 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-695-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

84558 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-49-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/03/2021

84559 Vít xương xốp (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

84560 Vít xương xốp 4,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-129-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/03/2020