STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84561 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 103-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

84562 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 570 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
20/10/2019

84563 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

84564 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

84565 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

84566 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 65/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VẠN HOA Còn hiệu lực
19/02/2020

84567 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
30/06/2020

84568 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 929/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/06/2021

84569 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-11/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
13/07/2021

84570 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2069/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021

84571 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 372/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

84572 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 373/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
05/11/2021

84573 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021514/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Còn hiệu lực
17/11/2021

84574 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

84575 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

84576 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 82/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
28/12/2021

84577 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-05/2022/PL Còn hiệu lực
13/04/2022

84578 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-249/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

84579 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1181/170000077/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

84580 Máy xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-IA-017-D Còn hiệu lực
16/08/2022