STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84561 Nẹp cổ lối trước TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 559PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020

84562 NẸP CỔ MỀM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

84563 Nẹp cổ mềm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - THUN BĂNG Y TẾ MINH QUANG 01/2023/MQ-PL Còn hiệu lực
12/05/2023

84564 Nẹp cổ mềm A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 131/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH HANOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/10/2019

84565 Nẹp cổ tay TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

84566 Nẹp cổ tay A6 TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 72/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH Hanomed Việt Nam Còn hiệu lực
03/10/2019

84567 Nẹp cổ tay Manu Arexa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 01/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Otto Bock Việt Nam Còn hiệu lực
10/01/2020

84568 Nẹp cổ tích hợp miếng ghép gian đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0718/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

84569 Nẹp cổ tích hợp miếng ghép gian đốt sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 342/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

84570 Nẹp cổ trước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

84571 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190860 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
16/09/2019

84572 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190860 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
06/11/2019

84573 NẸP CỐ ĐỊNH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 821 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
07/12/2019

84574 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191613 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
03/03/2020

84575 Nẹp cố định TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 234-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Minh Anh Còn hiệu lực
06/04/2020

84576 Nẹp cố định TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 381CL/15/8/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Đã thu hồi
02/10/2020

84577 Nẹp cố định TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 381CL/15/8/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

84578 Nẹp cố định TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 381CL/15/8/17 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO THƯƠNG SBC Còn hiệu lực
08/10/2020

84579 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210545-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
27/07/2021

84580 Nẹp cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210849-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty TNHH Y Nha Khoa 3D Còn hiệu lực
10/11/2021