STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84601 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 448-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai Còn hiệu lực
22/08/2019

84602 Răng giả cấy ghép lâu dài trong cơ thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 194/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

84603 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84604 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 94/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84605 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 95/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84606 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 96/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84607 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 97/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84608 Răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 98/MED1018/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

84609 RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN PHÚ 01/2023/PL-TP Còn hiệu lực
16/03/2023

84610 RĂNG MIỆNG BÀ THÔNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0011PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THEMPHACO Đã thu hồi
22/02/2020

84611 RĂNG MIỆNG BÁCH THẢO LIÊN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 111/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TUỆ MINH PHARMA Còn hiệu lực
24/03/2021

84612 RĂNG MIỆNG TẤT THÀNH TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 712/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
29/09/2021

84613 Răng miệng thảo mộc TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4010-4 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỢP CHẤT TỰ NHIÊN ALBA Còn hiệu lực
07/10/2021

84614 Răng miệng UScare Toothpaste TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4075-5 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BM VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/12/2021

84615 Răng nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VŨ GIA DENTAL LAB 00407/PLB/VUGIA Còn hiệu lực
12/07/2022

84616 Răng nhựa cứng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
12/05/2020

84617 Răng nhựa dùng trên hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 25082022PL-SPI Còn hiệu lực
25/08/2022

84618 Răng nhựa giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 122-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

84619 Răng nhựa làm hàm tạm, hàm tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 060-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
06/09/2019

84620 Răng nhựa tổng hợp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1807/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Nha Phúc An Còn hiệu lực
19/10/2019