STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84621 Máy điều trị tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 01/2022/NK3S Còn hiệu lực
16/06/2022

84622 Máy điều trị tủy răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA 3S 03113/2022/NK3S Còn hiệu lực
03/11/2022

84623 Máy điều trị tuỷ tích hợp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM 20231211/PL-ANE Còn hiệu lực
11/12/2023

84624 Máy điều trị tủy tích hợp đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 44421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
03/08/2021

84625 Máy điều trị tủy tích hợp đo chiều dài ống tủy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 59321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
05/09/2021

84626 Máy điều trị tủy tích hợp đo chiều dài ống tủy Tri auto ZX2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 523MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Đã thu hồi
29/06/2019

84627 Máy điều trị tủy tích hợp đo chiều dài ống tủy Tri auto ZX2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 52MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH VÀ EM Còn hiệu lực
29/06/2019

84628 Máy điều trị và chăm sóc da bằng tia laser RF (Kèm phụ kiện đồng bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181135 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Đã thu hồi
16/07/2020

84629 Máy điều trị và chăm sóc da bằng tia laser RF (Kèm phụ kiện đồng bộ: Bộ điều trị) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181194 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGỌC LAN Còn hiệu lực
30/07/2020

84630 Máy điều trị và chăm sóc da bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NOMA MEDICAL 02/NOMA/PL Còn hiệu lực
05/06/2023

84631 Máy điều trị và chăm sóc da bằng tia laser RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PS MEDICAL 02/2022/KQPL-PS Còn hiệu lực
28/11/2022

84632 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 06-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
05/08/2021

84633 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 38-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
09/08/2021

84634 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 68-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/10/2021

84635 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

84636 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

84637 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 23/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84638 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/ Mod. 520 /VBPL Còn hiệu lực
08/04/2024

84639 Máy điều trị vết thương bằng liệu pháp chân không và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 079/SNI/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/04/2020

84640 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019