STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84641 RAPIDER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2929A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

84642 Ray y tế inox tiêu chuẩn, 30x10 TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 481.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
01/10/2020

84643 REACTION TUBE (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Đã thu hồi
20/06/2019

84644 Reaction Tube (SU-40) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 027/170000153/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/02/2020

84645 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3249-14 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TEDIS – VIỆT HÀ Còn hiệu lực
12/12/2021

84646 Rebel Reliever TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3250-14 PL-TTDV VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TEDIS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
13/12/2021

84647 RecombILISA CHIK IgM Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

84648 RecombILISA HEV IgM Test TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

84649 RecombILISA Syphilis Ab Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

84650 RecombILISA Zika IgM Test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 50 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

84651 ReconvaReconval K1 , Reconval B6 , Contrakel TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES STBH001/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SISTAR BH KOREA LTD, CO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/12/2019

84652 RED LED Infrared Device TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 47.19/180000026/PCB-BYT CÔNG TY TNHH MILENSEA Còn hiệu lực
19/12/2019

84653 Refill solution TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021128A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

84654 Regulator Up (Khớp nối phía trên) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3070 PL Công Ty TNHH Sungwon Medical Còn hiệu lực
19/12/2019

84655 Rèm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MARA 0053-2020/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
31/12/2020

84656 REMOVACID TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDI VIỆT 2021319A/170000164/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/04/2022

84657 RemovAcid TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021193A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/05/2022

84658 RemovAcid TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021319A/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2022

84659 RenoCare Hydrocolloid Dressing TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 230-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH King Powder Còn hiệu lực
10/07/2019

84660 RESPIMAR DESCONGESTIVO 120 ML TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019302/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM ĐỒNG Còn hiệu lực
28/05/2020