STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84641 Máy xét nghiệm miễn dịch Enzyme hóa phát quang tự động hoàn toàn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MARA 0066-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

84642 Máy xét nghiệm miễn dịch hoá phát quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 0069/DRG/PLTTB_CNQTPM Còn hiệu lực
24/05/2024

84643 Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 22008 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

84644 Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH STV TECHNOLOGY 2311/CV Còn hiệu lực
17/01/2023

84645 Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23030 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/10/2023

84646 Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23034 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/11/2023

84647 Máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH D-LAB VIỆT NAM 33/2024/PL-DLAB Còn hiệu lực
19/01/2024

84648 Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 478/21/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/10/2022

84649 Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 020922/KQPL-QUANGPHAT Còn hiệu lực
28/04/2023

84650 Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23010 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023

84651 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-09/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84652 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-09/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84653 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 49/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

84654 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 51/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

84655 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190888 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ Còn hiệu lực
23/10/2019

84656 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 50/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
20/11/2019

84657 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-06/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
25/11/2019

84658 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1612 PL Cty CP xuất nhập khẩu y tế TPHCM Còn hiệu lực
05/01/2020

84659 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 110/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

84660 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 179/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020