STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84641 Tủ lạnh y tế dùng trong ngành dược TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2147 PL-TTDV Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại DO Còn hiệu lực
12/10/2019

84642 Tủ lạnh y tế dùng trong phòng thí nghiệm, xét nghiệm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2145 PL-TTDV Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Thương mại DO Còn hiệu lực
12/10/2019

84643 Tủ lạnh đông âm Cryo (-150oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

84644 Tủ lạnh đông âm Cryo (-150oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0882021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

84645 Tủ lạnh/đông lưu trữ vắc xin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HP001/170000073/ PCBPL-BYT (cty Huỳnh Phát) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC HUỲNH PHÁT Còn hiệu lực
23/12/2019

84646 Tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

84647 Tủ mát bảo quản mẫu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1048 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THƯƠNG MINH LONG Còn hiệu lực
23/12/2019

84648 Tủ mát bảo quản thuốc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 2162021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Đầu tư và Công nghệ Bắc Hà Còn hiệu lực
28/10/2021

84649 Tủ mát trữ mẫu TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 145.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2021

84650 Tủ nhựa đựng dụng cụ và đẩy dụng cụ dùng trong cấp cứu , điều trị khám chữa bệnh và phòng bệnh nhân. TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 100-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đức Phương Còn hiệu lực
09/10/2020

84651 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS004/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

84652 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS008/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

84653 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

84654 Tủ nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 06-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/05/2022

84655 Tủ nuôi cấy phôi 2 ngăn dùng cho IVF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 18102022/ESCO/PL Còn hiệu lực
16/11/2022

84656 Tủ nuôi cấy phôi tích hợp hệ thống quan sát liên tục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 11/MED0121 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/02/2021

84657 Tủ nuôi cấy phôi và vật tư tiêu hao kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IMPLANTEX VIETNAM 07 - IMPLANTEX/2022 Còn hiệu lực
02/03/2022

84658 Tủ nuôi cấy tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/243 Công ty TNHH Phát triển Công nghệ An Đô Còn hiệu lực
07/07/2021

84659 Tủ nuôi cấy Thế hệ mới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 153/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
13/02/2020

84660 Tủ nuôi cấy và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1657/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
06/11/2020