STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84721 Nẹp khóa kết hợp xương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG MAI 190723/HKTImplant/CVPL-HM Còn hiệu lực
20/10/2023

84722 Nẹp khóa khắc phục không vỏ bọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84723 Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-144-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/05/2020

84724 Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-56-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

84725 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 209/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84726 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 210/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

84727 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

84728 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84729 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

84730 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

84731 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84732 Nẹp khóa lòng máng 1/3 Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

84733 Nẹp khóa lòng máng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

84734 Nẹp khóa mắc xích thẳng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0372/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84735 Nẹp khóa mặt bên xương chày (trái, phải) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84736 Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

84737 Nẹp khóa mặt ngoài lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0369/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84738 Nẹp khóa mặt trong lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0370/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

84739 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-402-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

84740 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020