STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84721 Tủ tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2307 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/07/2021

84722 Tủ tiệt trùng sấy ống nội soi bằng tia UVPlasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

84723 Tủ tiệt trùng sấy quần áo phẫu thuật bằng tia UV + plasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

84724 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 237/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

84725 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1238/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

84726 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

84727 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1862 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/02/2022

84728 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1215 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/02/2022

84729 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HT-MEDICAL 03/2022/PL- HTMEDICAL Còn hiệu lực
01/04/2022

84730 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 37/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

84731 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1826-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/09/2022

84732 Tủ tiệt trùng vật dụng thiết bị y tế, 380V-120kW TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ALLMED MEDICAL TEXTILE (VIỆT NAM) 01/2022/TTBYT- TEXTILE Còn hiệu lực
22/09/2022

84733 Tủ tiệt trùng ống nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 990/2020/180000028/ PCBPL-BYT BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI Còn hiệu lực
07/09/2020

84734 Tủ treo dây nội soi inox TTBYT Loại A HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ HỒNG HÀ 01/VBPL-HH Còn hiệu lực
05/05/2022

84735 Tủ treo và bảo quản ống soi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD22-00002-CBPL-ST CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
12/01/2022

84736 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 84-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH NHI Còn hiệu lực
28/06/2019

84737 Tủ trữ mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA004b/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019

84738 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190612.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP VIỆT Còn hiệu lực
07/10/2019

84739 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1044/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TASUCO Còn hiệu lực
24/12/2019

84740 Tủ trữ máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191109 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ GPV Còn hiệu lực
30/03/2020