STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84721 Máy điều trị da thẩm mỹ, bằng công nghệ HIFU (Kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3485CL15/10/2020 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HBS Còn hiệu lực
07/06/2021

84722 Máy điều trị da UltraDuo TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 694.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VIN HY Còn hiệu lực
30/12/2021

84723 Máy điều trị da ULTRAFORMER MPT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN QUANTUM HEALTHCARE VIỆT NAM 1511-QHV/2022/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

84724 Máy điều trị da UTRAFORMER MPT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2696A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/10/2022

84725 Máy điều trị da xóa xăm, trị liệu nám bằng laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 202328/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/10/2023

84726 Máy điều trị dẫn lưu bạch huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200553-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2020

84727 Máy điều trị dẫn lưu bạch huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL47 Còn hiệu lực
14/04/2022

84728 Máy điều trị dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06112/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

84729 Máy điều trị dòng giao thoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06212/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

84730 Máy điều trị dùng trong nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200023 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
17/03/2020

84731 Máy điều trị giác hút chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

84732 Máy điều trị giác hút chân không TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1007/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
10/06/2023

84733 Máy điều trị giác mạc CXL hoặc máy điều trị giác mạc cross linking TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007b/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

84734 Máy điều trị giảm áp lực cột sống TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 18/2022 Còn hiệu lực
26/10/2022

84735 Máy điều trị giảm mỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM IN-Liposonic-PL/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Inamed Đã thu hồi
29/06/2019

84736 Máy điều trị giảm mỡ IR và RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 414 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

84737 Máy điều trị giảm mỡ săn chắc da và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 15012024/TF/PL ONDA Còn hiệu lực
15/01/2024

84738 Máy điều trị giảm mỡ và các phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 072022/TF/PL Cryoliposculpt Còn hiệu lực
01/07/2022

84739 Máy điều trị kết hợp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

84740 Máy điều trị kết hợp ( điện xung kết hợp siêu âm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1611/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020