STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84781 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 137/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

84782 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 179/2023/NP-PL Còn hiệu lực
15/08/2023

84783 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN AFIAS-10/BDT/VBPL Còn hiệu lực
23/10/2023

84784 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-2-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

84785 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 16/2024/NA-PL Còn hiệu lực
07/02/2024

84786 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 10/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
08/04/2024

84787 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 25/2024/NA-PL Còn hiệu lực
16/04/2024

84788 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240603-01/BPL-BMK Còn hiệu lực
03/06/2024

84789 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM ARQVN-2024-79 Còn hiệu lực
06/06/2024

84790 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1704/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/11/2020

84791 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM 2802-01/2023/MDV-PL Còn hiệu lực
29/09/2023

84792 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang và vật tư, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1017/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

84793 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2187/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN Còn hiệu lực
12/10/2021

84794 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-009/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019

84795 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-010/170000033/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam Đã thu hồi
15/11/2019

84796 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động. TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-032/170000033/PCBPL-BYT Đã thu hồi
11/03/2022

84797 Máy xét nghiệm miễn dịch và các phụ kiện đồng bộ (đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0505/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ Còn hiệu lực
05/06/2019

84798 Máy xét nghiệm miễn dịch và huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01-190000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP Còn hiệu lực
26/03/2021

84799 Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 212/170000157/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Còn hiệu lực
19/01/2021

84800 Máy xét nghiệm miễn dịch và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 929/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
11/06/2021