STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84801 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ 030322/XDQT Còn hiệu lực
03/03/2022

84802 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MIỀN TRUNG 02/PLTB Còn hiệu lực
10/04/2022

84803 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2491A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

84804 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT Số 02/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
10/05/2022

84805 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1180 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

84806 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA 04/2022/PL-HOANGGIA Còn hiệu lực
05/08/2022

84807 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MINH SƠN 01/2022/PL-CTMS Còn hiệu lực
07/09/2022

84808 Tủ đầu giường (Bedside cabinet) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1874/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/12/2020

84809 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 01/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
07/06/2019

84810 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 160-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
09/07/2019

84811 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 062-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

84812 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 195-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

84813 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 376/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
19/06/2020

84814 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 957/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

84815 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
09/08/2021

84816 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

84817 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 19821/210000003/PCBPL-BYT Công ty CP công nghiệp phụ trợ Nhân Việt Còn hiệu lực
17/11/2021

84818 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4054-7 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2021

84819 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 27/04/2022/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

84820 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM 03PL/2022 Còn hiệu lực
16/06/2022