STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84821 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM 68-2021/PLTTBYT Công ty TNHH GE Việt Nam Đã thu hồi
10/10/2021

84822 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

84823 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 17/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

84824 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 23/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
18/10/2022

84825 Máy điều trị vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/ Mod. 520 /VBPL Còn hiệu lực
08/04/2024

84826 Máy điều trị vết thương bằng liệu pháp chân không và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 079/SNI/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
16/04/2020

84827 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

84828 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 002-DA/170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Đã thu hồi
17/12/2019

84829 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 199-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
07/08/2020

84830 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200551-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/09/2020

84831 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1610/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
07/10/2020

84832 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 095-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
21/05/2021

84833 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 32421CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
01/07/2021

84834 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BTL VIỆT NAM BTLVN_PL41 Còn hiệu lực
17/05/2022

84835 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1503/2022/MPEMD Còn hiệu lực
23/05/2022

84836 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58b/2022/CV-VQ Đã thu hồi
01/07/2022

84837 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 58g/2022/CV-VQ Đã thu hồi
25/10/2022

84838 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06112/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

84839 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÁI HÀ 06212/2022/THAIHA Còn hiệu lực
07/12/2022

84840 Máy điều trị vi sóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022