STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84861 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 406/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

84862 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 404/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

84863 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 405/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

84864 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 402/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

84865 Máy định danh và đo tải lượng virus, vi khuẩn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 403/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

84866 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 22/BDDS-2019/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
05/03/2020

84867 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 38-PL-TTB/BMXVN2020/ 170000087/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
31/12/2020

84868 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-007/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

84869 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 0122/TDM-PCBPL Đã thu hồi
20/01/2022

84870 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

84871 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

84872 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

84873 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM BD-DS-012/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

84874 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 20220831/TDM-PCBPL Đã thu hồi
31/08/2022

84875 Máy định danh vi khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 20220912/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
19/04/2023

84876 Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210672-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
19/08/2021

84877 Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0317PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/06/2020

84878 Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 20221214-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
15/12/2022

84879 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 2102PL/MEDAZ-RICHEN/2022 Còn hiệu lực
23/02/2022

84880 Máy định danh vi khuẩn H.Pylori TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM 01-1108PL/2022/MEDAZ Đã thu hồi
12/10/2022