STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84941 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-907/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
04/11/2019

84942 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 174/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

84943 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 175/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
16/07/2020

84944 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-677/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

84945 Ống lấy máu mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 328/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
18/10/2021

84946 Ống lấy máu mao mạch chứa chất chống đông K2EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191100 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

84947 Ống lấy máu mao mạch chứa chất chống đông lithium heparin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190808 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/10/2019

84948 Ống lấy máu mao mạch không chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191101 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

84949 Ống lấy máu nhựa sử dụng một lần kèm kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 758-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

84950 Ống lấy mẫu phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 125/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/04/2021

84951 Ống lấy mẫu phân; Chất pha loãng mẫu dùng trong xét nghiệm sinh hóa; Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ; Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0393/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
03/12/2021

84952 Ống lấy máu Samplix® Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418 CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/04/2020

84953 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-124/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

84954 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-684/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

84955 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-693/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/11/2019

84956 Ống lấy máu Vacuette TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181311 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
05/10/2020

84957 Ống lấy mẫu vi rút dùng một lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDIVISION 02/22/MD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2022

84958 Ống lấy máu, Ống lấy máu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI 25.8/TT-2022 Còn hiệu lực
29/09/2022

84959 Ống lấy nước tiểu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-432/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
04/11/2019

84960 Ống lấy nước tiểu chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 02:2022/KQPL-LABONE Đã thu hồi
14/11/2022