STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84941 Túi cách ly TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 183-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
18/03/2020

84942 Túi cấy mô ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 31/MED1119 CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
20/02/2020

84943 Túi chân không cố định bệnh nhân xạ trị (Túi chân không cố định toàn thân) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018596 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2019

84944 Túi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 02/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
31/08/2022

84945 Túi chân không cố định toàn thân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM 02/2022/KQPL-VMI Còn hiệu lực
31/08/2022

84946 Túi cho ăn dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.03/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
05/03/2020

84947 Túi cho ăn TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 242-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Còn hiệu lực
27/06/2019

84948 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL045a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
08/10/2019

84949 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 198-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đen Ta Còn hiệu lực
06/09/2019

84950 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 1792019/170000116/PCBPL-BYT. Công ty TNHH Trang Thiết bị Y tế Hoàng Kim Còn hiệu lực
19/09/2019

84951 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1791 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/07/2022

84952 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM 01/2022/PL-MPV Còn hiệu lực
29/08/2022

84953 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

84954 Túi cho ăn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

84955 Túi cho ăn qua sonde dạ dày 1200 ml (dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

84956 Túi cho ăn theo máy 1000ml và 1200ml TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

84957 Túi cho ăn trọng lực 1000ml và 1200ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 032 PL-PQ/ 170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Đã thu hồi
01/07/2021

84958 Túi cho ăn trọng lực các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 976/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN Còn hiệu lực
19/12/2019

84959 Túi cho ăn Túi cho ăn TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2599 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG QUÂN Còn hiệu lực
25/07/2019

84960 Túi cho ống đo lượng nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 110/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020