STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
84981 Túi trữ khí Oxy TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 101 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

84982 Túi truyền áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-53/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

84983 Túi truyền áp lực cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM 02 Còn hiệu lực
08/08/2022

84984 TÚI TYVEK TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 07/88-190000204/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
08/07/2019

84985 Túi Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 3431 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Còn hiệu lực
13/05/2020

84986 Túi Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 179/170000164/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Còn hiệu lực
10/07/2020

84987 Túi Tyvek TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1078/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
21/07/2021

84988 Túi Tyvek cho tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 772C-VT/170000063/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TMC Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

84989 Túi tyvek tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1999/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG Còn hiệu lực
22/01/2021

84990 Túi tyvek tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 23/170000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/08/2022

84991 Túi Tyvek đóng gói dụng cụ tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMC VIỆT NAM 02-PL/TMC-VN Còn hiệu lực
13/10/2022

84992 Túi Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/05/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
27/05/2021

84993 Túi Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn dạng cuộn (phẳng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 01/05/2021/170000002/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dương Phước Đông Còn hiệu lực
27/05/2021

84994 Túi và cuộn ép dẹt tiệt trùng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

84995 Túi vận chuyển túi máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT 240322/TP-KQPL/LMB Còn hiệu lực
24/10/2022

84996 Túi xả OMNI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 63/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

84997 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn thủ công (Transfer/Freezing Bag Set) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1598/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2020

84998 Túi xử lý và lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tự động. (AXP Processing Bag Set) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1598/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Còn hiệu lực
09/11/2020

84999 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM AH-BI-PL/17000000/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT AH Còn hiệu lực
24/06/2019

85000 Túi đặt ngực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190663.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH Còn hiệu lực
04/10/2019