STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85081 Máy đo huyết áp bắp tay và phụ kiện đi kèm. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2405/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022

85082 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 023-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
14/02/2020

85083 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018971 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN THỊNH Còn hiệu lực
20/03/2020

85084 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 037-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Còn hiệu lực
09/07/2020

85085 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 042-DA/ 170000108/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Còn hiệu lực
10/07/2020

85086 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020156A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Còn hiệu lực
09/09/2020

85087 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0078/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

85088 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0079/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA Còn hiệu lực
23/07/2021

85089 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 17052022-2/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
10/06/2022

85090 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 20092022/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
22/09/2022

85091 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 1508-2022/PLB-BYT Còn hiệu lực
27/02/2023

85092 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 03/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
25/05/2023

85093 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ YUVINA 2106-2023/PLB-BYT Còn hiệu lực
21/06/2023

85094 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

85095 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

85096 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-03 Còn hiệu lực
17/08/2023

85097 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ BMB BMB/PL-06 Còn hiệu lực
16/10/2023

85098 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 100423/170000100/PCBPL-SYT Còn hiệu lực
01/11/2023

85099 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM 230224-2/PCBPL-VNHN Còn hiệu lực
26/02/2024

85100 Máy đo huyết áp bắp tay điện tử Yamada TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TỔNG HỢP AN PHÚ AP/TBYT/62023 Còn hiệu lực
06/07/2023