STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85101 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 03/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

85102 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 21/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

85103 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

85104 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 115/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

85105 Túi đựng nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 57/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
01/11/2022

85106 Túi đựng nước tiểu (Urine Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018386 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÒA PHÁT Còn hiệu lực
28/06/2019

85107 Túi đựng nước tiểu (Urine Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 11/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
11/09/2020

85108 Túi đựng nước tiểu / Urine bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1592/170000077/PCBPL-BYT. CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC - CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

85109 Túi đựng nước tiểu / Urine bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 15-VCPL20 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC-CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
18/04/2020

85110 Túi đựng nước tiểu 2 lit, có van thoát đáy chữ T TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 773/170000077/PCBPL-BYT Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nam Giao Còn hiệu lực
04/01/2021

85111 Túi đựng nước tiểu 2000ml TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1410/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ VINH ĐỨC Còn hiệu lực
25/09/2020

85112 Túi đựng nước tiểu dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH 05.03/2020-170000117/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH Còn hiệu lực
05/03/2020

85113 TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU SVN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ 0061-APPL/170000091/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ SVN Còn hiệu lực
09/01/2021

85114 Túi đựng nước tiểu trẻ em, tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 07/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
12/06/2019

85115 Túi đựng nước tiểu-Urine Bag TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 803/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ASENAC Còn hiệu lực
11/01/2021

85116 Túi đựng phân (cho hậu môn nhân tạo) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 047/170000006/PCBPL-BYT VPĐD. Neo Agro Business Co., Ltd tại Tp. HCM Còn hiệu lực
18/05/2021

85117 Túi đựng rác thải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181734 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
09/06/2021

85118 Túi đựng rác thải TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181734/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GETZ BROS & CO. (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
13/08/2021

85119 Túi đựng tạng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-045-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
27/10/2021

85120 Túi đựng thức ăn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200355 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
12/06/2020