STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85101 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2727/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2022

85102 Máy xét nghiệm điện giải tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 211122/HMM-PLEXCa Còn hiệu lực
21/11/2022

85103 Máy xét nghiệm điện giải và hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 106/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
27/08/2019

85104 Máy xét nghiệm điện giải và hóa chất dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

85105 Máy xét nghiệm điện giải và khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1955/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2021

85106 Máy xét nghiệm điện giải và Mô-đun lấy mẫu tự động dùng cho máy xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 28-091019-SFRI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

85107 Máy xét nghiệm điện giải và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 190721/HN-CARE/PLTTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
19/07/2021

85108 Máy xét nghiệm điện giải và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2575 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNMED Còn hiệu lực
24/07/2019

85109 Máy xét nghiệm điện giải đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1577/2020/180000028/ PCBPL-BYT Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT Còn hiệu lực
04/11/2020

85110 Máy xét nghiệm điện giải đồ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1577 /2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
23/11/2020

85111 Máy xét nghiệm điện giải, bộ tải mẫu, hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 37-120120-MEDI/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Đã thu hồi
23/02/2020

85112 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 313/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

85113 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 314/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

85114 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 315/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

85115 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 316/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/12/2021

85116 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 17/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

85117 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 18/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

85118 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 19/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/02/2023

85119 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 184/2023/NP-PL Còn hiệu lực
25/08/2023

85120 Máy xét nghiệm điện giải, khí máu cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 0313409143 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
27/11/2021