STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85141 Máy ly tâm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4922021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Yamaguchi Việt Nam Còn hiệu lực
26/10/2021

85142 Máy mát xa giảm béo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM VBPL/0510/2022/DP Còn hiệu lực
12/10/2022

85143 Máy nén khí dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191067 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN Còn hiệu lực
24/10/2019

85144 Máy nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

85145 Máy nướng sứ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 244/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2020

85146 Máy nướng sứ - inFire HTC speed, Type: D3497 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 245/MED0918 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2020

85147 Máy oxy dòng cao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Còn hiệu lực
18/08/2021

85148 Máy oxy dòng cao và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

85149 Máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 92/MED0819 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YK VIỆT Còn hiệu lực
10/02/2020

85150 Máy phân tích miễn dịch định lượng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 319/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Hạnh Phúc Còn hiệu lực
01/11/2019

85151 Máy phá rung tim tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200097 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
11/06/2020

85152 Máy phá rung tim tự động và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210264 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
06/05/2021

85153 Máy phá rung tim, tạo nhịp và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200098 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED Còn hiệu lực
11/06/2020

85154 Máy phát xung điện kích thích thần kinh TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1705/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
04/08/2019

85155 Máy phẫu thuật nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DV N.K. MAY MẮN 01240822/PL/WH Còn hiệu lực
24/08/2022

85156 Máy rót paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

85157 Máy sấy tiêu bản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

85158 Máy siêu âm cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

85159 Máy siêu âm chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2354A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/02/2022

85160 Máy siêu âm và phụ kiện đồng bộ đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1011/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN VIỆT Còn hiệu lực
13/07/2021