STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85161 Túi ép (phồng, dẹt) chứa dụng cụ tiệt khuẩn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191361 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/02/2020

85162 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 212/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2020

85163 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 4462021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
22/10/2021

85164 Túi phân một mảnh Suavita TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 809/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
06/08/2020

85165 Túi phân một mảnh Suavita TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 809/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
06/08/2020

85166 Túi tạo áp lực đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1940/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
14/09/2021

85167 Túi đựng tạng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-044-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Đã thu hồi
27/10/2021

85168 Tủ ấm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2708/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

85169 Tủ lạnh xách tay bảo quản máu, vaccine (-25oC÷-15oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0852021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

85170 Tủ lạnh xách tay bảo quản máu, vaccine (2oC÷10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0842021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

85171 Tủ đầu giường TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 175-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

85172 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 896/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
29/07/2020

85173 Tyvek sterilization reel 35 cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

85174 Tyvek sterilization reel 10cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

85175 Tyvek sterilization reel 15cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

85176 Tyvek sterilization reel 20cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

85177 Tyvek sterilization reel 25cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

85178 Tyvek 15cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

85179 Tyvek 25cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

85180 Tyvek 35cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022