STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85161 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.7-3 NA /PL_TTBYT Còn hiệu lực
07/03/2024

85162 Máy xét nghiệm sinh hóa (đo protein) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072020/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
13/09/2021

85163 Máy xét nghiệm sinh hóa Agappe TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH 06/2020/QM-PL Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
06/09/2021

85164 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-2CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

85165 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-2CL23/9/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

85166 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y SINH NAM ANH 01.10-3 NA/PL_TTBYT Còn hiệu lực
01/06/2023

85167 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 113-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2023

85168 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 110-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

85169 Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐÔNG THÀNH 12.09-2023/PL-ĐT Còn hiệu lực
11/09/2023

85170 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RANDOX LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 12-PL/RANDOX Còn hiệu lực
05/12/2023

85171 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 235/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Còn hiệu lực
04/03/2021

85172 Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động/ tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 09/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đã thu hồi
19/08/2019

85173 Máy xét nghiệm sinh hóa CXL pro TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-072020/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
13/09/2021

85174 Máy xét nghiệm sinh hóa P500 (kèm linh phụ kiện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED PCBPL-BYT-LBM-2022-1 Đã thu hồi
17/08/2022

85175 Máy xét nghiệm sinh hóa phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 28/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
15/05/2021

85176 Máy xét nghiệm sinh hóa phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 29/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Còn hiệu lực
15/05/2021

85177 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI 01-FRN/17005753/PCBPLBYT CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN XUÂN HOÀI Đã thu hồi
09/07/2019

85178 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 840/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAVIMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2019

85179 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2664-1CL PL CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
11/12/2019

85180 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2436 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Đã thu hồi
05/01/2020