STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85161 Nẹp tre cẳng chân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85162 Nẹp tre cánh tay TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85163 Nẹp tre đùi TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85164 Nẹp tròn titanium vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230303/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

85165 Nẹp tròn titanium vá sọ não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT 20230304/PL-THT Còn hiệu lực
27/08/2023

85166 Nẹp uốn sẵn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

85167 Nẹp và ốc khóa trong phục hồi cấu trúc cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/582 Còn hiệu lực
01/08/2022

85168 Nẹp và vít dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 12/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
21/10/2022

85169 Nẹp và vít dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 64/2023/KQPL-USM Còn hiệu lực
12/10/2023

85170 Nẹp và vít dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 322/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019

85171 Nẹp và vít dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 327/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019

85172 Nẹp vải cẳng tay Size 2>4 TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85173 Nẹp Vải Iseline TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85174 Nẹp vải mắt cá cổ chân TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

85175 Nẹp vai size L, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

85176 Nẹp vai size M, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

85177 Nẹp vai size S, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

85178 Nẹp vai size XL, hàng mới 100% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 123-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Thương Mại- Dịch Vụ- Xuất Nhập Khẩu Viên Phát Còn hiệu lực
01/11/2019

85179 Nẹp vít và thanh dọc cột sống lưng (Nerox Spinal Stabilization Screw & Rod Systems) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ CHẤN PHONG 01/2022/KQPL-CP Còn hiệu lực
16/06/2022

85180 Nẹp vít cố định cột sống, đĩa đệm cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 04/2023HME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023