STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85181 Máy trợ thính HI, LT561-DRW, BLK Mầu đen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1689/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương Còn hiệu lực
27/07/2019

85182 Máy trợ thính LT588-DW, BLK Mầu đen TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1689/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dịch vụ Triều Dương Còn hiệu lực
27/07/2019

85183 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023002/BPL/SONOVA Còn hiệu lực
07/08/2023

85184 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023003/BPL/SONOVA Đã thu hồi
25/10/2023

85185 Máy trợ thính ngoài tai TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SONOVA VIỆT NAM 2023003/BPL/SONOVA Còn hiệu lực
25/10/2023

85186 Máy trợ thính RE761-DRWC TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1341/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRIỀU DƯƠNG Đã thu hồi
22/06/2019

85187 Máy trợ thính đeo ngoài tai TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEMANT SINGAPORE PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 12/2022/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

85188 Máy trợ thở CPAP cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1242021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Chuyển giao công nghệ và dịch vụ y tế Còn hiệu lực
10/09/2021

85189 Máy truyền dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NAM GIAO 874/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2023

85190 Máy X-quang cầm tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 807/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/07/2020

85191 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 339 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
08/11/2021

85192 Máy xông hơi thuốc bộ phận ( Máy xông hơi thuốc cục bộ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/03/2021

85193 Máy xông hơi thuốc toàn thân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 361/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/03/2021

85194 Máy xông mũi họng (Compressor Nebulizer) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1435/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Còn hiệu lực
22/07/2019

85195 Máy xóa sẹo rỗ sử dụng công nghệ CO2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 982/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI I.D.M Còn hiệu lực
04/09/2020

85196 Máy xử lý mô tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1282021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
10/06/2021

85197 Máy điều trị nám, sắc tố da, bớt, xóa xăm và làm đẹp da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED0620 CÔNG TY TNHH HANNAS CLINIC Còn hiệu lực
18/06/2020

85198 Máy đo chức năng hô hấp TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 173-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty CP phòng khám Quốc tế Long Bình Còn hiệu lực
09/10/2020

85199 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3412021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021

85200 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 3412021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Giao nhận vận tải và Thương mại Quốc tế TNT Còn hiệu lực
14/08/2021