STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85201 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

85202 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
26/08/2021

85203 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 475/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
14/01/2022

85204 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN 01/2022/TT-PLTTBYT Đã thu hồi
16/08/2022

85205 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN 01/2022/TT-PLTTBYT Còn hiệu lực
19/08/2022

85206 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HEM-7121J Còn hiệu lực
08/11/2023

85207 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AQUAFIN 01/2023/AQUAFIN-PLTTBYT Còn hiệu lực
08/04/2023

85208 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV SINOCARE VIETNAM L&M SNC/PL-01 Còn hiệu lực
25/07/2023

85209 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 004PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

85210 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN VY 06/2023/PLB-TV Còn hiệu lực
22/08/2023

85211 Máy đo huyết áp bắp tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 013PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
16/10/2023

85212 Máy đo huyết áp bắp tay Microlife TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 18/170000001/PCBPL-BYT (2019) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2020

85213 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191212 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA Còn hiệu lực
26/11/2019

85214 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210471-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDI USA Còn hiệu lực
09/07/2021

85215 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0215/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BẢO AN Còn hiệu lực
24/09/2021

85216 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 600.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85217 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 601.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85218 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 612.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85219 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 613.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85220 Máy đo huyết áp bắp tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210739-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Và Mỹ Phẩm Hoa Mai Còn hiệu lực
05/01/2022