STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85261 Máy Đo Huyết Áp Cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1546/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
13/10/2020

85262 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 559/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ HÀ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/05/2021

85263 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2029/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRẦN HOÀNG VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/09/2021

85264 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY Số: 03/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

85265 Máy đo huyết áp cơ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

85266 Máy đo huyết áp cơ ALKATO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 23-VBPL/VTM Còn hiệu lực
05/01/2024

85267 Máy đo huyết áp có chức năng đo spo2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0257/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
06/09/2021

85268 Máy đo huyết áp có chức năng đo spo2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00257/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
03/10/2021

85269 Máy đo huyết áp cơ ERKA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 900/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN H.H.A Còn hiệu lực
09/12/2019

85270 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 40 PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

85271 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 223-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Y Nhật Còn hiệu lực
14/05/2020

85272 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 22/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Thiết bị Y tế Hà An Phát Còn hiệu lực
28/05/2020

85273 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

85274 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 17/170000100/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Đã thu hồi
26/08/2021

85275 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 476/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

85276 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 2510/2022/DC Còn hiệu lực
11/11/2022

85277 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 002PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

85278 Máy đo huyết áp cổ tay TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 011PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
28/09/2023

85279 Máy đo huyết áp cổ tay tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 615.21/180000026/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD tại thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
04/12/2021

85280 Máy đo huyết áp cổ tay tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH HEALTH AND LIFE MEDICAL TECHNOLOGY 01/2023/PL-HEALTHLIFE Còn hiệu lực
16/08/2023