STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
85281 Miếng keo sinh học dán mô, cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2118/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
25/01/2021

85282 Miếng (nẹp) vá sọ hàm mặt bằng titan TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 01310818 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thiên Y Còn hiệu lực
26/08/2019

85283 Miếng áp Lasik (Lasik shield) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03270717 Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
23/03/2021

85284 Miếng áp Lasik, Màng thấm hút dịch mổ, Miếng lau dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0017/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
17/05/2022

85285 Miếng áp Lasik, Màng thấm hút dịch mổ, Miếng lau dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÀI GÒN 01/01/2024CVCB-SG Còn hiệu lực
04/01/2024

85286 Miếng bấc dùng trong điều trị viêm tai ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT HÀN 01/2022/PLTTBYT-VH Còn hiệu lực
04/01/2023

85287 Miếng băng bảo vệ vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 73/MED0718/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/10/2019

85288 Miếng băng bảo vệ vết thương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 106/MED1219 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2020

85289 Miếng băng che mắt thư giãn, chống khô mắt, viêm bờ mi mắt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1208/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Y tế Gomed Còn hiệu lực
14/01/2020

85290 Miếng Băng dán mắt TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 302-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
12/07/2019

85291 Miếng Băng dán mắt ORTOLUX TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

85292 Miếng Băng dán mắt ORTOLUX Air TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

85293 Miếng Băng dán mắt ORTOPAD TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 125-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Mây Vàng Còn hiệu lực
11/05/2020

85294 Miếng băng gạc dùng cho vết thương dạng lỗ sâu TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 183PL-TTDV Văn phòng Kwan Star Co.,Ltd tại Hà Nội Còn hiệu lực
27/08/2020

85295 Miếng băng gạc dùng cho vết thương dạng lỗ sâu,Miếng băng gạc dùng cho vết thương bỏng và phỏng TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 183 PL-TTDV Văn Phòng Đại Diện Kwan Star Co.,ltd Tại Hà Nội Còn hiệu lực
05/07/2021

85296 Miếng banh bọc phẫu trường - Vật tư tiêu hao dùng cho mổ tim qua phẫu trường nhỏ (MICS) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á SEA-QA-CarMed-001/170000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu từ và Phát triển Thương mại Quỳnh Anh Còn hiệu lực
26/06/2019

85297 Miếng bảo vệ nhãn cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-230731 Còn hiệu lực
31/07/2023

85298 Miếng bọt biển cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1366/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ AN PHÁT Còn hiệu lực
25/09/2020

85299 Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 59/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ BOSSCOM Còn hiệu lực
06/02/2020

85300 Miếng bọt biển cầm máu vô trùng dùng trong phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO HÀ NỘI HTC PL003/HTC-BYT Còn hiệu lực
14/08/2023